Bescherming van erfgenamen tegen schulden

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Het zuiver aanvaarden van een nalatenschap wordt doorgaans afgeleid uit de gedragingen van de potentiële erfgenaam. Echter, zuiver aanvaarden kan grote financiële risico's met zich meebrengen als de nalatenschap ‘onder water staat’.

In deze cursus wordt de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden besproken, ook wel de Wet BETS genoemd. Die is op 1 september 2016 in werking getreden. De Wet BETS beperkt de aanvaardingsfictie van artikel 4:192 BW door te bepalen in welke gevallen sprake is van zuiver aanvaarden. De Wet BETS heeft ook een nieuw artikel 4:194a BW geïntroduceerd. Deze wet beschermt erfgenamen tegen onverwachte schulden van de erflater: schulden waar de zuiver aanvaard hebbende erfgenaam geen rekening mee heeft gehouden en ook geen rekening mee had hoeven houden.

In deze praktijkgerichte cursus wordt uitgebreid ingegaan op de volgende thema’s:

 • wanneer er sprake is van zuiver aanvaarden (na 1 september 2016)
 • hoe men zich kan beschermen tegen het impulsief aanvaarden van een nalatenschap
 • de onverwachte schulden van de erflater
 • hoe men zich van de aansprakelijkheid in privé voor onverwachte schulden kan bevrijden
 • het overgangsrecht

Deze cursus is in januari 2024 geactualiseerd en volledig vernieuwd.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kunt u potentiële erfgenamen verantwoord adviseren over het aanvaarden van een nalatenschap
 • kunt u de keuzes ter zake aanvaarding van een nalatenschap toelichten
 • kunt u uitleggen hoe de Wet BETS bescherming biedt aan een erfgenaam die zuiver heeft aanvaard en bij wie door onverwachte schulden een aanvankelijk positieve nalatenschap negatief blijkt

Auteur

 • prof. mr. Fons Stollenwerck

  Fons Stollenwerck is thans counsel bij SmeetsGijbels Advocaten, oud-raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag en het Gerechtshof Amsterdam (de notariskamer). Daarnaast is hij emeritus-hoogleraar Estate Planning aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Van 2008 tot 2020 was hij voorzitter van het bestuur van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap. Tevens is hij (hoofd)redacteur van diverse juridische tijdschriften en compendia, hoofddocent Grotius/EPN specialisatieopleiding Estate Planning en Grotius specialisatieopleiding Erfrecht, en lid van de Wetenschappelijke Adviesraad EPN. Fons is gepromoveerd op het erfrechtelijk onderwerp 'Het fideï-commis de residuo'.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten