Huurrecht voor notarissen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
  • Ruim 260 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten

In het najaar van 2023 was er nog veel te doen om de (ver)koop van een huurwoning én de rol die een notaris daarin speelt. "Notariaat treft geen blaam bij verkoop sociale huurwoningen," kopte de KNB in september. Deze kwestie, waar de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening zelfs bij betrokken was, staat niet op zichzelf.

Als notaris komt u waarschijnlijk regelmatig in aanraking met het huurrecht. Bijvoorbeeld bij de overdracht van onroerend goed, de verdeling van erfenissen of bij bedrijfsopvolging. In de cursus Huurrecht voor notarissen bespreekt mr. dr. J.J. (Jaap) Dammingh de belangrijkste aspecten van het huurrecht voor de notariële praktijk.

Deze cursus is ontwikkeld in april 2024.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • hebt u inzicht in de verschillende huurregimes
  • weet u wat de verplichtingen van zowel huurder als verhuurder zijn
  • kent u het onderscheid tussen huur van woonruimten en huur van bedrijfsruimten
  • bent u zich meer bewust van uw rol als notaris bij huurrechtelijke kwesties

Auteur

  • mr. dr. Jaap Dammingh

    Jaap Dammingh is hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over de rechtspositie van de makelaar in onroerende zaken. Hij heeft in de loop der jaren veel artikelen en annotaties geschreven over met name de koop en verkoop van woningen en bedrijfspanden, het huurrecht en het contractenrecht in het algemeen. 

    Aan de universiteit doceert Dammingh contractenrecht, huurrecht en burgerlijk procesrecht. Hij verzorgt zeer geregeld cursussen over de koop van onroerende zaken, huurrecht en contractenrecht voor advocaten en notarissen (ook ‘inhouse’). Tevens treedt hij als docent op voor de Beroepsopleiding Advocatuur.

    Dammingh is in het verleden als advocaat werkzaam geweest (alles bij elkaar omstreeks 6 jaar). Hij is secretaris van de Raad van Beroep van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) en lid en secretaris van de Raad van Tucht van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV). Daarnaast is hij geregeld (als secretaris) betrokken bij arbitrageprocedures via het Nederlands Arbitrage Instituut.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
  • Ruim 260 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten