De verduurzaming van onroerend goed

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De verduurzaming van onroerend goed is ook voor de notariële praktijk een uitdaging. Bij de plaatsing van zonnepanelen op het dak van een gebouw, bij het aanbrengen van een WKO-systeem en bij de verduurzaming van een appartementengebouw is een deugdelijke vastlegging van de rechtsverhouding van essentieel belang. In deze cursus bespreken mr. C.J.L. (Caroline) Boissevain en prof. mr. dr. F.J. (Fokke Jan) Vonck diverse goederenrechtelijke vraagstukken die in dit verband van belang zijn.

Deze cursus is ontwikkeld in mei 2024.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kunt u beoordelen in hoeverre duurzame installaties worden nagetrokken door de grond
 • weet u wat de betekenis is van art. 5:20 lid 2 BW voor de eigendom van WKO-installaties
 • kunt u beoordelen in hoeverre de verhuur van een dak een reëel alternatief vormt voor de vestiging van een opstalrecht
 • kunt u beoordelen in hoeverre (onder)erfpacht een reëel alternatief vormt voor de vestiging van een opstalrecht
 • kunt u beoordelen in hoeverre een VvE bevoegd is tot het nemen van besluiten die strekken tot verduurzaming van het appartementengebouw
 • kunt u beoordelen in hoeverre een splitsingswijziging die nodig is voor een verduurzamingsmaatregel, kan worden geëffectueerd op de voet van art. 5:139 lid 2 BW

Auteur

 • prof. mr. dr. Fokke Jan Vonck

  Fokke Jan Vonck studeerde cum laude af in zowel het Nederlands recht (hoofdrichting privaatrecht) als het Fiscaal recht, beide aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). In 2013 promoveerde hij aan diezelfde universiteit op zijn proefschrift ‘De flexibiliteit van het recht van erfpacht’.

  Op dit moment werkt Fokke Jan Vonck als hoogleraar notarieel goederenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is hij of counsel verbonden aan de praktijkgroep Vastgoed van Loyens & Loeff N.V. te Amsterdam. Hij is bestuurslid van de Vereniging voor Bouwrecht, hoofdredacteur van de Groene Serie Zakelijke rechten, lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Bouwrecht en vaste medewerker van het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie. Fokke Jan Vonck verzorgt regelmatig cursussen en lezingen ten behoeve van de rechtspraktijk op het gebied van het registergoederenrecht.

 • mr. Caroline Boissevain

  Caroline Boissevain is sinds augustus 2023 werkzaam bij de afdeling Notarieel recht aan de Universiteit Leiden, waar zij onder andere doceert tijdens de collegereeks onroerend goedrecht. Daarnaast schrijft zij een proefschrift waarvoor zij onderzoek doet naar de openbare registers voor registergoederen en het Kadaster.

  Tot augustus 2023 was zij werkzaam als kandidaat-notaris vastgoed. 

  Caroline Boissevain is tevens bestuurslid van de Vereniging van Jonge Onroerend goed Juristen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten