De Omgevingswet voor notarissen in vogelvlucht

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. In deze cursus licht mr. W.J. (Wouter) Haeser de structuur en inhoud van die wet toe. De cursus richt zich tot privaatrechtelijk georiënteerde juristen, zoals notarissen, die in de praktijk, bijvoorbeeld bij koop van onroerende zaken en andere overeenkomsten (indirect) te maken hebben met omgevingsrechtelijke onderwerpen, zoals omgevingsvergunningen en omgevingsplannen. Naast een algemene inleiding op de wet wordt met name op die twee onderwerpen ingegaan.

Deze cursus is ontwikkeld in maart 2024.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • weet u wat de reikwijdte van de Omgevingswet is
 • heeft u zicht op de structuur van de Omgevingswet
 • weet u wat de belangrijkste instrumenten zijn
 • weet u wat de belangrijkste verschillen zijn ten opzichte van het voorheen geldende recht
 • kunt u de belangrijkste consequenties voor de notariële praktijk herkennen

Auteur

 • mr. Wouter Haeser

  Wouter Haeser is sinds 1999 advocaat, thans bij Habraken Rutten advocaten. Hij is gespecialiseerd in de bestuursrechtelijke aspecten van infrastructuur-, vastgoed- en energieprojecten, waaronder vergunningen, ruimtelijke ordening, bestemmings-/omgevingsplannen, milieuwetgeving, grondexploitatie en aanbestedingen. Hij staat zijn cliënten ook bij met het uitonderhandelen en opstellen van contracten voor dergelijke projecten.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten