Fraudepreventie in de praktijk: het notariaat

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Als notaris en kandidaat-notaris bent u poortwachter, wat betekent dat u altijd probeert om fraude te voorkomen. Dat is een heel belangrijke, maar niet altijd eenvoudige taak. In de cursus Fraudepreventie in de praktijk: het notariaat vertelt mr. Peter Kramer over de wettelijke grondslagen van uw poortwachtersverplichtingen. Hij kleurt die wetgeving verder in met concrete jurisprudentie over bijvoorbeeld onroerendgoedtransacties, oprichting van rechtspersonen en aandelenoverdracht.

De insteek van deze cursus is daarmee alles behalve theoretisch: aan de hand van praktijkvoorbeelden legt de docent uit hoe u de rol van poortwachter het beste kunt invullen. In welke gevallen gaat het nu mis en wanneer gaat het (nog) goed? Daarnaast komt het BFT-onderzoek aan bod. U leert hoe u zich tijdens en na dat onderzoek het beste kunt opstellen. De cursus wordt afgesloten met praktische tips én een concrete checklist.

Deze cursus is in april 2024 opgenomen.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kent u de achtergrond van de poortwachtersfunctie van de (kandidaat-)notaris
 • weet u wat de verplichtingen op grond van de Wwft zijn
 • herkent u (eerder) de relevante objectieve en subjectieve indicatoren van witwassen
 • kunt de poortwachtersfunctie beter vervullen bij aandelenoverdracht, onroerendgoedtransacties en oprichting van rechtspersonen
 • bent u voorbereid op een BFT-onderzoek en de mogelijke (tuchtrechtelijke) nasleep daarvan

Auteur

 • mr. Peter Kramer

  Mr. P.H. (Peter) Kramer is als advocaat werkzaam bij Kennedy Van der Laan te Amsterdam. Hij heeft zich sinds 2008 gespecialiseerd in het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht, met een sterke focus op het notariële tuchtrecht. Hij procedeert regelmatig voor advocaten en (kandidaat-)notarissen over beroepsaansprakelijkheid in tucht- en/of civielrechtelijke procedures. Vaker nog adviseert hij in het voortraject, waarin de-escalatie en het voorkomen van klachten en claims het belangrijkste doel is. Daarnaast geeft Peter regelmatig trainingen aan verzekeraars over beroepsaansprakelijkheid in brede zin en het daarmee samenhangende verzekeringsrecht.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten