Fiscale aspecten van certificering van familievermogen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Certificering is een veel toegepaste structuur om (familie-)vermogen te beschermen en/of bijeen te houden. Het certificeren van vermogen kan echter fiscale gevolgen hebben. In deze cursus bespreekt prof. dr. A.E. de Leeuw de fiscale aspecten van en aandachtspunten bij certificering. De nadruk ligt hierbij op de inkomstenbelasting, waarbij met name ingegaan wordt op de certificering van aanmerkelijkbelangaandelen en voorts op de certificering van box 3-vermogen. Ook wordt aandacht besteed aan vennootschapsbelastingpositie van de STAK en aan de verhouding tussen een certificeringsstructuur en het fonds voor gemene rekening.

Deze cursus is in januari 2024 geactualiseerd. 

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:


 • bent u op hoofdlijnen bekend met de civielrechtelijke kenmerken van certificering
 • weet u wanneer sprake is van economische eigendom
 • bent u bekend met het aanmerkelijk belang begrip
 • weet u wanneer sprake is van vervreemding van een aanmerkelijk belang
 • weet u wat de gevolgen zijn van de certificering van aanmerkelijkbelangaandelen, zowel indien voldaan wordt aan de ‘vereenzelvigingsvoorwaarden’ als wanneer daar niet aan wordt voldaan
 • bent u bekend met de gevolgen van de certificering van box 3-vermogen
 • bent u bekend met de behandeling van een STAK voor de vennootschapsbelasting
 • weet u hoe een certificeringsstructuur zich verhoudt tot het fonds voor gemene rekening

Auteur

 • prof. dr. Arianne de Leeuw

  Prof. dr. Arianne de Leeuw is als bijzonder hoogleraar Estate Planning verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is zij werkzaam als belastingadviseur met als specialisatie estate planning bij Loyens & Loeff te Amsterdam. In 2020 is zij gepromoveerd op haar onderzoek ‘Scheiding van zeggenschap en belang in de familiesfeer’, dat onder meer de civielrechtelijke en fiscale gevolgen van het certificeren van familievermogen uitgebreid behandelt. Arianne publiceert regelmatig over onderwerpen op het gebied van estate planning en de bescherming van familievermogen door middel van certificering of APV’s / trusts.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten