Grensoverschrijdend fuseren, splitsen en omzetten na implementatie van de Mobiliteitsrichtlijn

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Op 1 september 2023 is de implementatiewet Mobiliteitsrichtlijn in werking getreden. Deze wet brengt belangrijke veranderingen met zich mee voor grensoverschrijdende fusies en introduceert een wettelijk kader voor grensoverschrijdende splitsingen en omzettingen. 

In deze cursus Grensoverschrijdend fuseren, splitsen en omzetten na implementatie van de Mobiliteitsrichtlijn informeert prof. mr. W.J.M (Wino) van Veen u uitgebreid over de impact van de wet. Hij vertelt u wat kenmerkend is voor grensoverschrijdende verrichtingen en hoe de bescherming van aandeelhouders, crediteuren en werknemers is ingericht. Ook bespreekt hij de documentatie, pre-verrichtingsprocedure en de voltooiing. 

Deze cursus is ontwikkeld in december 2023.

Preview

Leerdoelen

Na deze cursus bent u op de hoogte van:

 • de mogelijkheden tot grensoverschrijdende fusie, splitsing en omzetting op grond van Boek 2 BW
 • de documentatie die het Nederlandse recht voorschrijft voor deelname aan een grensoverschrijdende verrichting, met inbegrip van de taal- en vormvoorschriften
 • de procedure die het Nederlandse recht voorschrijft voor deelname aan een grensoverschrijdende verrichting
 • de vereisten ten aanzien van besluitvorming die het Nederlandse recht voorschrijft voor deelname aan een grensoverschrijdende verrichting
 • de voorschriften betreffende de voltooiing van een grensoverschrijdende verrichting, onderscheiden naar inbound en outbound

Auteur

 • prof. mr. Wino van Veen

  Wino van Veen is hoogleraar vennootschaps- en rechtspersonenrecht aan de Vrije Universiteit en Senior Counsel Corporate Structures bij Baker & McKenzie Amsterdam en is verbonden aan het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO). Zijn specialismen omvatten joint ventures, (grensoverschrijdende) fusies, splitsingen en omzettingen en (internationaal) non profit recht. Hij maakte onder meer deel uit van het internationale Expert Team European Foundation (Max Planck Instituut en Bucerius Law School), de Expertgroep Vereenvoudiging en Flexibilisering bv-recht, de Werkgroep Personenvennootschappen en adviseerde Aruba bij de ontwikkeling van de Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en de invoering van Boek 2 BW. Hij is onder meer hoofdredacteur van Juridische Berichten voor het Notariaat (JBN) en van de bekende Groene Serie Personenassociaties en de Groene Serie Rechtspersonen, waarin hij ook de behandeling van de grensoverschrijdende fusie en grensoverschrijdende omzetting voor zijn rekening neemt. Hij publiceert regelmatig over het ondernemingsrecht in brede zin, onder meer ook over grensoverschrijdende herstructureringen in de vorm van boeken, boekbijdragen en artikelen tijdschriften.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten