Het Samenlevingscontract - I

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In Nederland neemt het aantal stellen dat ongehuwd samenwoont toe. Inmiddels gaat het om circa 1,1 miljoen stellen, tegenover 3,24 miljoen gehuwde stellen (bron: CBS). Het juridisch speelveld voor ongehuwde samenwoners is wezenlijk anders dan dat van gehuwden of mensen met een geregistreerd partnerschap.

In het tweeluik Het Samenlevingscontract bespreken mr. F.M.H. (Frank) Hoens en prof. mr. dr. W. (Wouter) Burgerhart de civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aandachtspunten bij ongehuwde en niet als partner geregistreerde samenwoners.

In dit eerste deel van de cursus komen de volgende thema’s aan bod:

 • de wederzijdse rechten en plichten bij ongehuwd samenwonen
 • de fiscale gevolgen bij aankoop van een gezamenlijke woning door ongehuwden
 • verrekenen en verdelen van vermogen bij obligatoire en eenvoudige gemeenschap
 • de impact van een samenlevingscontract op een erfenis
 • de zorgverplichting bij scheiding van ongehuwde samenwoners

In beide cursusdelen gaat het dus over de vermogensverschuivingen die zich (kunnen) voordoen tijdens het ongehuwd samenleven. De vraag is of die verschuivingen leiden tot het ontstaan van vergoedingsrechten en -plichten. Ook de merites van partijafspraken komen aan bod. Telkens zullen de fiscale gevolgen van verschillende situaties worden benoemd. De docenten behandelen de relevante jurisprudentie en literatuur over dit thema, en geven u praktisch advies.

Let op! Deze cursus is bedoeld voor de beginnende notaris en de notaris die het geheugen wil opfrissen.

De cursus is ontwikkeld in januari 2024

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kunt u adviseren over het belang van een samenlevingscontract
 • weet u welke verschillende verrekenbedingen en regelingen er mogelijk zijn bij een samenlevingscontract
 • kunt u adviseren hoe om te gaan met vermogensverschuivingen tussen de samenlevers
 • weet u hoe een samenlevingscontract het ouder- en nabestaandenpensioen beïnvloedt
 • weet u hoe het civiel en fiscaal recht kan verschillen voor ongehuwde samenwoners

Auteur

 • mr. Frank Hoens

  Frank Hoens heeft na zijn afstuderen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen gewerkt in de notariële familiepraktijk, en is daarnaast werkzaam (geweest) als adviseur, auteur, onderzoeker en docent, waaronder aan de Radboud Universiteit, Centrum voor Notarieel Recht. Franks interessegebied is de civielrechtelijke familiepraktijk, met name het relatievermogenserfrecht alsmede het personen- en familierecht in enge zin. Frank publiceert en geeft cursussen over deze onderwerpen aan onder meer notarissen, advocaten, accountants en belastingadviseurs. De civielrechtelijke aspecten van pensioen bij scheiding hebben zijn speciale aandacht.

 • prof. mr. dr. Wouter Burgerhart

  Wouter Burgerhart richt zich zowel wetenschappelijk als in zijn (advies)praktijk in het bijzonder op de estate-planning voor de ondernemer. Zijn ervaring heeft hij op en rondom dit thema opgebouwd. Zo is hij vanaf 1988 op verschillende kantoren in de notariële praktijk werkzaam geweest op met name het ondernemingsrecht en het personen- en familierecht. Van 1998 tot en met 2009 was hij docent notarieel recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, met een focus op de estate-planning, in het bijzonder de fiscale aspecten daarvan. In 2008 promoveerde hij aan deze universiteit (zijn promotor was prof.mr. M.J.A. van Mourik) op een dissertatie met de titel 'Waarde en Erfrecht. Beschouwingen over de waarde van een onderneming in het erfrecht en enige verwante wetten'.

  In 2010 is hij tot hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen benoemd met als leeropdracht de fiscale aspecten van de notariële rechtspraktijk.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor Notarissen.
 • Ruim 260 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten