B.V.-recht II: organen en aandelen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor notarieel medewerkers.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De cursus B.V-recht is opgebouwd uit twee delen. In dit tweede deel gaat mr. W. Bosse in op de regelgeving omtrent organen van de vennootschap en de winst- en stemrechtloze aandelen. Net als in deel I van de cursus wordt aan de hand van concrete voorbeelden de praktische toepassing van de regels aangegeven. 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 
- de organen van een vennootschap
- de mogelijkheid tot benoeming van een eigen bestuurder door een aandeelhouder
- het opleggen van (extra) verplichtingen aan aandeelhouders
- de facultatieve blokkeringsregeling
- winstrechtloze en stemrechtloze aandelen
- certificaten van aandelen

De cursus wordt afgesloten met een uitleg van de overgangsbepalingen in de Invoeringswet en de gevolgen daarvan voor statutaire bepalingen die nog in ‘oude’ B.V.'s van voor 1 oktober 2012 staan.

Deze cursus is geactualiseerd in juli 2022

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kunt u de begrippen zoals de organen van de vennootschap en stemrechtloze en winstrechtloze aandelen uitleggen
 • weet u hoe u oude statutaire bepalingen van B.V.'s van voor 1 oktober 2012 moet interpreteren
 • weet u welke afspraken tussen aandeelhouders in statuten opgenomen kunnen worden en wat het verschil is in werking van een regeling in een aandeelhoudersovereenkomst en een statutaire regeling
 • hebt u kennis gemaakt met het overgangsrecht met betrekking tot de Flexwet

Auteur

 • mr. W. Bosse

  Wessel Bosse is notaris in Amsterdam en heeft 30 jaar ervaring als specialist op het gebied van het (internationaal) ondernemingsrecht. Hij oefent de notariële praktijk uit onder de naam BosseMeilink Notariaat. Hij heeft diverse publicaties in vaktijdschriften op zijn naam staan en heeft bijdragen geleverd aan ondernemingsrechtelijke boeken, zoals het Handboek Ondernemingsrecht. Hij is lid van diverse verenigingen van ondernemingsrechtjuristen.

  Wessel Bosse geeft PAO-cursussen op het gebied van het ondernemingsrecht aan notarissen en advocaten en is auteur van de boeken Flex BV, Tekst en toelichting (2012) en Bestuur en toezicht, Tekst en toelichting (2013). 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor notarieel medewerkers.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten