Focus op Liquidatie van de onderneming 2022

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor notarieel medewerkers.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze korte cursus bekijken mr. dr. S. Renssen en mr. dr. C.G. Dijkstra de liquidatie van de onderneming vanuit zowel civiel als fiscaal perspectief. Zij gaan daarbij in op de verschillen tussen de lange procedure en korte procedure (turboliquidatie) en het faillissement. Zij bespreken de positie van de aandeelhouder en de verschillen tussen de IB-aandeelhouder en de Vpb-aandeelhouder. De aangekondigde Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie komt aan bod en de docenten behandelen het opgeofferde bedrag voor de vennootschapsbelasting en de rol die de fiscale eenheid daarbij speelt. Ze sluiten af met de geruisloze terugkeer uit de bv.

Deze cursus is ontwikkeld in januari 2022.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u voor uw cliënt een goede keuze maken in de wijze van liquidatie
 • kent u het verschil tussen de korte procedure, de lange procedure en het faillissement
 • weet u op welke aandachtspunten u moet letten voor de IB-aandeelhouder en de Vpb-aandeelhouder
 • weet u wat er gaat veranderen wanneer de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie wordt ingevoerd
 • kent u de aandachtspunten voor de vennootschapsbelasting en bij het gebruik van een fiscale eenheid in het kader van het opgeofferde bedrag
 • weet u wat het effect is van een geruisloze terugkeer uit de bv

Auteur

 • mr. dr. C.G. Dijkstra

  Chris Dijkstra is universitair docent Belastingrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en houdt zich als directeur van Watermill in het bijzonder bezig met het familiebedrijf. Dit heeft als adviseur maar ook als wetenschapper zijn aandacht. Ook waar het gaat om de fiscaliteit van de betrokken personen, denk bijvoorbeeld aan de dga. Dit zowel in nationale als internationale context. Voor meer informatie: www.watermill.nl of www.chrisdijkstra.nl.

 • mr. dr. S. Renssen

  Samantha Renssen is Universitair Docent aan Maastricht University. Zij doceert de vakken Ondernemings- en Insolventierecht. In 2015 heeft zij haar proefschrift over turboliquidatie van bv’s met succes verdedigd. Sinds 2017 doceert zij het vak European Company Law aan China-EU School of Law in Beijing. Zelf studeert Samantha momenteel Chinees. Ze is daarnaast redactielid van het Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur en ze publiceert regelmatig in vakbladen. Haar onderzoek richt zich op turboliquidaties en herstructureringen van ondernemingen. In dat kader heeft zij inmiddels drie boeken geschreven voor de Serie Recht en Praktijk Insolventierecht. In deze boeken worden de nieuwe wetten in het kader van het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht behandeld.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor notarieel medewerkers.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten