Focus op Ondernemingsrecht 2021

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor notarieel medewerkers.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In de cursus Focus op Ondernemingsrecht 2021 bespreken em. prof. mr. D.F.M.M. Zaman en prof. mr. C.A. Schwarz wetgeving en jurisprudentie op het gebied van ondernemingsrecht uit de periode medio 2020 - medio 2021. Nieuwe en aankomende wetgeving passeert de revue, waaronder de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, verschillende nationale wetsvoorstellen, de Europese Richtlijn digitalisering en de Europese Mobiliteitsrichtlijn. Op het gebied van jurisprudentie schijnen de docenten hun licht onder meer over de Satudarah-uitspraak van de Hoge Raad en uitspraken van hoven en rechtbanken over de tweekringenleer, loyaliteitsaandelen, dienstweigering door een notaris en de uitleg van statuten.

Deze cursus is ontwikkeld in september 2021

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:
•    bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het ondernemingsrecht, zowel wat betreft nationale en Europese wetgeving als jurisprudentie
•    bent u in staat zich over deze ontwikkelingen een gefundeerde mening te vormen
•    kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw praktijk

Auteur

 • prof. mr. drs. D.F.M.M. Zaman

  Niek Zaman is verbonden aan de praktijkgroep ondernemingsrecht bij Loyens & Loeff, waar hij 29 jaar notaris is geweest en hij is emeritus hoogleraar notarieel ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en begeleidt nationale en internationale ondernemingen bij fusies, splitsingen, overnames en beursintroducties. Niek Zaman is als mede-auteur betrokken bij een aantal boeken onder andere op het gebied van fusies en splitsingen en de stichting en vereniging. Hij is lid van de Commissie Vennootschapsrecht en maakt deel uit van de redacties van SDU Commentaar Ondernemingsrecht, JBN en TvOB

 • prof. mr. C.A. Schwarz

  Kid Schwarz is hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en als partner verbonden aan Baker Tilly Berk. Hij publiceert op het brede terrein van het ondernemingsrecht. Kid Schwarz is voorzitter van de Editorial Board van The Dovenschmidt Quarterly, lid van de scientific editorial board van het tijdschrift European Company Law, redactielid van het TvOB en van de losbladige Rechtspersonen en redacteur van de boekenreeks Ius Commune Europeum. Daarnaast is hij wetenschappelijk directeur van het Maastricht Institute for Corporate Law, Governance and Innovation policies (ICGI) en voorzitter van het bestuur van de internationale onderzoekschool Ius Commune. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor notarieel medewerkers.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten