De nieuwe Omgevingswet

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor notarieel medewerkers.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De Omgevingswet, die naar alle waarschijnlijkheid in werking zal treden op 1 juli 2022, is reeds door zowel de Tweede als de Eerste Kamer aangenomen. In de Omgevingswet zijn verschillende voor het notariaat van belang zijnde onderwerpen geregeld, zoals onteigening, het voorkeursrecht voor gemeenten en landinrichting (herverkaveling en landelijke en stedelijke kavelruil). Daarbij gaat het enerzijds om een nieuwe vormgeving van bekende instrumenten, zoals het voorkeursrecht en de onteigening en het landinstrumentarium, maar anderzijds ook om het introduceren van het nieuwe instrument van de stedelijke kavelruil. Bij al deze onderwerpen speelt het notariaat een cruciale en soms geheel nieuwe rol.

Het nieuwe instrumentarium voor het grondbeleid zal via een apart traject, te weten de Aanvullingswet grondeigendom, in de Omgevingswet worden geïntegreerd. Met de nieuwe regels moet het grondbeleid weer helemaal bij de huidige tijd passen, aansluiten bij de doelstellingen van de Omgevingswet en geschikter zijn voor de nieuwe opgaven. En daarom wordt er best veel gewijzigd.

Tijd om u op de hoogte te stellen van de inhoud van de nieuwe Omgevingswet en de consequenties die deze wet voor uw notariële (vastgoed)praktijk heeft.

Preview

Leerdoelen

Na afloop­ van deze cursus:

 • begrijpt u de (globale) structuur van de Omgevingswet 
 • herkent u de voor het notariaat relevante aspecten van de nieuwe regelingen en instrumenten voor grondbeleid in de Omgevingswet (landinrichting, onteigening, voorkeursrecht)
 • begrijpt u de notariële taken en verantwoordelijkheden op het gebied van landinrichting (herverkaveling, kavelruil in landelijk gebied en stedelijke kavelruil) en kunt u deze toepassen
 • begrijpt u de notariële taken en verantwoordelijkheden op het gebied van onteigening en kunt u deze toepassen
 • begrijpt u de notariële taken en verantwoordelijkheden op het gebied van voorkeursrecht en kunt u deze toepassen

Auteur

 • prof. mr. J.W.A. Rheinfeld

  Prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld is sinds 2018 als vennoot aan FBN Juristen verbonden. Hij is als adviseur en docent gespecialiseerd in de registergoedpraktijk en specifiek in het agrarisch recht. Met ingang van 1 juni 2020 is Jeroen benoemd tot bijzonder hoogleraar agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tevens is hij als vennoot verbonden aan het Instituut voor Agrarisch Recht te Wageningen. Ook is hij redactielid van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht, het Land- en Tuinbouw Bulletin en de Notarisklerk en is hij vaste medewerker van de FBN-redactie. Jeroen is in 2014 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op een proefschrift over kavelruil. Hij is aan deze universiteit tevens werkzaam als universitair docent en verzorgt colleges agrarisch recht.

  Sinds 2004 publiceert hij regelmatig in (agro-)juridische vakbladen en geeft hij cursussen op een breed civiel, fiscaal en notarieel vlak.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor notarieel medewerkers.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten