Juridische fusie en splitsing

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor notarieel medewerkers.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In de praktijk worden de leerstukken van de juridische fusie en (af)splitsing veelal als zeer complex ervaren. In de communicatie tussen verschillende beroepsgroepen (notariaat, advocatuur, fiscaliteit, accountancy en bedrijfsjuristen) worden relevante begrippen op diverse manieren gebruikt/uitgelegd. Ook zijn adviseurs vaak niet bekend met de verschillende manieren waarop een fusie of splitsing kan plaatsvinden. Het vorenstaande staat een efficiënte samenwerking vaak in de weg.

Deze cursus biedt een overzicht van en toelichting op in de praktijk veel gebruikte terminologie met betrekking tot juridische fusie en (af)splitsing. Tevens worden aan de hand van deze terminologie ook de te volgen procedures en bijzonderheden daarvan doorlopen. Daarnaast komen op hoofdlijnen de diverse vormen van juridische fusie en splitsing aan de orde.

Geactualiseerd: januari 2017

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kunt u de belangrijkste begrippen met betrekking tot fusie en splitsing uitleggen;
 • herkent u op hoofdlijnen de diverse verschijningsvormen daarvan;
 • bent u in staat eerder te beoordelen of het inschakelen van een specialist met een andere discipline gewenst of noodzakelijk is;
 • kunt u efficiënter met deze specialisten communiceren.

Auteur

 • mr. L.W. Kelterman

  Laurens Kelterman is notaris in Amsterdam en geeft leiding aan de sectie Corporate/ M&A van VBC Notarissen. Laurens is werkzaam op het gebied van het (internationale) ondernemingsrecht. Hij is gespecialiseerd in nationale en internationale fusies en overnames, joint ventures en financieringstransacties, reorganisatie en herstructurering van nationale en internationale grote en middelgrote ondernemingen, waaronder ook verzekeraars en pensioenfondsen, en het opzetten en reorganiseren van (contractuele) samenwerkingsvormen (personenvennootschappen). 

  Laurens is in 2004 begonnen bij Loyens & Loeff N.V., waar hij zowel op de onroerendgoedsectie als op de (internationale) ondernemingsrechtsectie ervaring heeft opgedaan. Sinds 1 november 2010 is hij verbonden aan VBC Notarissen, vanaf 1 januari 2014 als partner. In 2015 heeft Laurens de Amsterdamse vestiging van VBC opgezet, waar hij in januari 2016 is benoemd tot Notaris.

  Naast zijn praktijk verzorgt Laurens regelmatig lezingen, workshops en cursussen, zowel intern als extern, op het gebied van ondernemingsrecht en de notariële praktijk in het algemeen. Daarnaast publiceert hij regelmatig. Hij is o.m. voorzitter van de Vereniging Ondernemingsrechtspecialisten Notariaat (VON), lid van de Vereeniging Handelsrecht en lid van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor notarieel medewerkers.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten