De oude gemeenschap van goederen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor notarieel medewerkers.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

1 januari 2018 was het zover: de invoering van de nieuwe Wet wettelijke beperking gemeenschap van goederen. In vier tranches werd  toegewerkt naar een beperking van de gemeenschap: in 2001 werd een eerste kleine technische aanpassing gedaan, in 2002 werd de Wet verrekenbedingen ingevoerd, in 2012 de vergoedingsrechten en in 2018 was daar de beperking van de gemeenschap van goederen. De gemeenschap van goederen omvat na 1 januari 2018 geen erfrechtelijke verkrijgingen meer en er is een specifieke regeling voor aanbrengsten.

Waarom dan een cursus over de oude gemeenschap van goederen? De reden daarvoor ligt voor de hand: op alle huwelijken die gesloten zijn vóór 1 januari 2018 is het oude regime, de algehele gemeenschap van goederen, nog van toepassing. Als notaris doet u er dus goed aan om ook hiervan volledig op de hoogte te zijn en dat ook te blijven want ook bij de verdeling van nalatenschappen zal de oude gemeenschap van goederen nog van toepassing zijn indien echtparen voor 1 januari 2018 gehuwd zijn. 

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: de regeling omtrent de vergoedingsrechten, voor en na de invoering ervan in 2012 en de jurisprudentie hierover. De uitsluitingsclausule en de zaaksvervanging en daarbij de drie criteria waaraan zaaksvervanging moet voldoen. Schulden en de huwelijksgoederengemeenschap: in welke mate zijn echtgenoten aansprakelijk voor de gemeenschapsschulden?  In dat kader staat de docent stil bij een bijzondere uitspraak van de Hoge Raad in dit verband: Het Marokkaanse echtpaar-arrest uit 2012. 

Ten slotte worden huwelijk en faillissement behandeld, de twee leden en volgende van art. 61 FW zijn vanaf 1 januari 2018 komen te vervallen en dat heeft gevolgen als een gemeenschap in een faillissement valt.      

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • Kunt u benoemen welke belangrijke veranderingen de gemeenschap van goederen de afgelopen decennia heeft ondergaan
 • Heeft u inzicht in hoe de vergoedingsrechten zich verhouden tot de gemeenschap van goederen voor en na 2012
 • Kunt u omschrijven wat de positie van schuldenaren en schuldeisers is ten opzichte van een gemeenschap van goederen
 • Bent u op de hoogte van de wijzigingen in de Faillissementswet in 2018 en de gevolgen daarvan voor de gemeenschap van goederen, al dan niet beperkt
 • Bent u op de hoogte van enkele belangrijke arresten over de gemeenschap van goederen 

Auteur

 • mr. dr. M.R. Kremer

  Marcel Kremer is universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2013 promoveerde hij aan de UvA op zijn proefschrift: Huwelijk en vermogen: een (rechts)historische case study naar de verzorging van de langstlevende echtgenoot in de stad Groningen onder doopsgezinden (1699-1809). Marcel Kremer is daarnaast docent bij SBN en als redacteur verbonden aan diverse uitgaven op het gebied van het Huwelijksvermogensrecht bij Kluwer en Sdu Uitgevers. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor notarieel medewerkers.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten