BV-recht II: organen en aandelen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor notarieel medewerkers.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Iedere ondernemingsrechtjurist heeft in zijn of haar praktijk te maken met het BV-recht. De flexibilisering van het BV-recht heeft voornamelijk als doel om meer regels in statuten op te kunnen nemen dan voorheen mogelijk was. Voorheen werd veel enkel geregeld in aandeelhoudersovereenkomsten. Bepaalde regelingen die voorheen alleen in een aandeelhoudersovereenkomst vastgelegd konden worden, kunnen nu ook in de statuten worden opgenomen. Daarnaast zijn de regels omtrent storting van het aandelenkapitaal ingrijpend gewijzigd en zijn nieuwe regels omtrent uitkeringen aan aandeelhouders tot stand gekomen. Het is van belang deze regels te kennen, omdat die regels directe werking hebben. Directe werking wil zeggen dat de regels ook als de statuten nog niet zijn gewijzigd gelden. 

Deze cursus is opgebouwd uit twee delen. In deze tweede cursus worden de begrippen uit de Flexwet, zoals de organen van de vennootschap en de winst- en stemrechtloze aandelen, uitgelegd en toegepast. Vervolgens wordt aan de hand van concrete voorbeelden de praktische toepassing van de nieuwe regels aangegeven. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod: de mogelijkheid tot benoeming van een eigen bestuurder door een aandeelhouder, het opleggen van (extra) verplichtingen aan aandeelhouders, de facultatieve blokkeringsregeling, de lock-up bepaling voor de overdracht van aandelen, het al dan niet toekennen van vergaderrecht aan certificaathouders en ten slotte de overgangsbepalingen in de Invoeringswet en de gevolgen daarvan voor statutaire bepalingen die nog in ‘oude’ BV's van voor 1 oktober 2012 staan.

Geactualiseerd: september 2019

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kunt u de begrippen zoals de organen van de vennootschap en stemrechtloze en winstrechtloze aandelen uitleggen;
 • weet u hoe u oude statutaire bepalingen van BV's van voor 1 oktober 2012 moet interpreteren;
 • weet u welke afspraken tussen aandeelhouders in statuten opgenomen kunnen worden en wat het verschil is in werking van een regeling in een aandeelhoudersovereenkomst en een statutaire regeling;
 • hebt u kennis gemaakt met het overgangsrecht met betrekking tot de Flexwet.

Auteur

 • mr. W. Bosse

  Wessel Bosse is notaris in Amsterdam en heeft 30 jaar ervaring als specialist op het gebied van het (internationaal) ondernemingsrecht. Hij oefent de notariële praktijk uit onder de naam BosseMeilink Notariaat. Hij heeft diverse publicaties in vaktijdschriften op zijn naam staan en heeft bijdragen geleverd aan ondernemingsrechtelijke boeken, zoals het Handboek Ondernemingsrecht. Hij is lid van diverse verenigingen van ondernemingsrechtjuristen.

  Wessel Bosse geeft PAO-cursussen op het gebied van het ondernemingsrecht aan notarissen en advocaten en is auteur van de boeken Flex BV, Tekst en toelichting (2012) en Bestuur en toezicht, Tekst en toelichting (2013). 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor notarieel medewerkers.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten