BV-recht I: het vermogen van de vennootschap

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor notarieel medewerkers.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Iedere ondernemingsrechtjurist heeft in zijn of haar praktijk te maken met het BV-recht. Op 1 oktober 2012 is het BV-recht ingrijpend gewijzigd. De flexibilisering van het BV-recht had voornamelijk als doel om meer regels in statuten op te kunnen nemen dan voorheen mogelijk was. Voorheen werd veel geregeld in alleen aandeelhoudersovereenkomsten. Bepaalde regelingen die voorheen alleen in een aandeelhoudersovereenkomst vastgelegd konden worden, kunnen nu ook in de statuten worden opgenomen. Daarnaast zijn de regels omtrent storting van het aandelenkapitaal ingrijpend gewijzigd en zijn nieuwe regels omtrent uitkeringen aan aandeelhouders tot stand gekomen.

Het is van belang deze regels te kennen, omdat die regels directe werking hebben op de praktijk. Directe werking wil zeggen dat de regels gelden ook als de statuten niet zijn gewijzigd. Deze cursus behandelt de huidige wettelijke BV-regels. De begrippen uit de Flexwet worden uitgelegd en toegepast. Vervolgens wordt aan de hand van concrete voorbeelden de praktische toepassing van de huidige BV-regels aangegeven. Daarna worden de overgangsbepalingen in de Invoeringswet besproken en de gevolgen daarvan voor statutaire bepalingen die nog in ‘oude’ BV's van voor 1 oktober 2012 staan. Bijzondere aandacht gaat uit naar de regeling omtrent de uitkering aan aandeelhouders en naar de juridische perikelen omtrent de automatische vaststelling van de jaarrekening in geval van ondertekening door een DGA.

Geactualiseerd: september 2019

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • bent u de hoogte van de belangrijkste wijzigingen die het gevolg zijn van de invoering de Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht per 1 oktober 2012 (‘Flexwet’)
 • kunt u de belangrijkste begrippen zoals de balans- en uitkeringstest uitleggen
 • kunt u beoordelen wat de gevolgen van het BV-recht kunnen zijn voor de aansprakelijkheid van de bestuurders
 • kunt u de juridische perikelen die kunnen voorkomen bij de automatische vaststelling van de jaarrekening door ondertekening door een DGA ondervangen

Auteur

 • mr. W. Bosse

  Wessel Bosse is notaris in Amsterdam en heeft 30 jaar ervaring als specialist op het gebied van het (internationaal) ondernemingsrecht. Hij oefent de notariële praktijk uit onder de naam BosseMeilink Notariaat. Hij heeft diverse publicaties in vaktijdschriften op zijn naam staan en heeft bijdragen geleverd aan ondernemingsrechtelijke boeken, zoals het Handboek Ondernemingsrecht. Hij is lid van diverse verenigingen van ondernemingsrechtjuristen.

  Wessel Bosse geeft PAO-cursussen op het gebied van het ondernemingsrecht aan notarissen en advocaten en is auteur van de boeken Flex BV, Tekst en toelichting (2012) en Bestuur en toezicht, Tekst en toelichting (2013). 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor notarieel medewerkers.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten