Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten AB-houder: Capita

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor notarieel medewerkers.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In deze verdiepende cursus gaat mr. dr. M.J. Hoogeveen verder in op de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de aanmerkelijk belang sfeer. Er wordt voor deze cursus uitgegaan van basiskennis op dit gebied. Er wordt daarom slechts kort een theoretisch kader geschetst, waarna de docent de diepte in gaat. In deze cursus focust de docent op de faciliteiten in de inkomstenbelasting en de toepassing van de schenk- en erfbelasting. Zij besteedt hierbij met name aandacht aan de doorschuifregelingen en vrijstellingen. Zij geeft aan wat er precies tot het ondernemingsvermogen behoort en gaat daarbij specifiek in op de preferente aandelen. Vervolgens behandelt ze het finaal verrekenbeding aan de hand van voorbeelden, evenals enkele casusposities rondom het bezitsvereiste en het voortzettingsvereiste.

Deze cursus is geactualiseerd in februari 2018.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kunt u vaststellen wat precies tot het ondernemingsvermogen behoort;
 • kunt u uw cliënt adviseren met betrekking tot het kwalificerend ondernemingsvermogen in het kader van de bedrijfsopvolgingsfacilteiten voor de AB-houder;
 • kunt u aangeven wanneer de verkrijging van preferente aandelen van toepassing is en kunt u de regels uit de uitvoeringsregeling toepassen;
 • kunt u benoemen wat een finaal verrekenbeding is en welke effecten het finaal verrekenbeding heeft op de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten;
 • kunt u de voorwaarden van het bezitsvereiste en voortzettingsvereiste benoemen en kunt u uw cliënt adviseren over deze vereisten.

Auteur

 • mr. dr. M.J. Hoogeveen

  Mascha Hoogeveen studeerde fiscaal recht aan de Katholieke Universiteit Brabant. Zij is werkzaam bij de Belastingdienst en lid van de Coördinatiegroep Constructie Bestrijding. Mevrouw Hoogeveen is verder als universitair docent verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg van de Tilburg University. Tevens is zij lid van de opleidingsraad van de opleiding CB-belastingadviseur. Zij heeft diverse publicaties op haar naam staan waaronder een aantal artikelen over de bedrijfsopvolging. In 2004 schreef zij een FED-brochure over het schenken en vererven van ondernemingsvermogen en in 2005 was zij mede-auteur van het preadvies voor de KNB dat ook in het teken stond van de bedrijfsopvolging. Verder is zij auteur van de Cursus Belastingrecht en annotator voor de BNB. In 2011 promoveerde zij op het onderwerp Kwaliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingswetgeving. De cursussen bij PE-Aacdemy geeft zij op persoonlijke titel.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor notarieel medewerkers.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten