Notarieel tuchtrecht en notariële wet- en regelgeving

Informatie

Onderscheidend voor een notaris is dat hij notariële akten maakt en mag verlijden. Hij moet er voor zorgen dat zijn akten rechtsgeldig zijn en de zekerheid geven dat het beoogde rechtsgevolg ook werkelijk intreedt. Hij kan ook optreden als partijadviseur, dus zonder dat zijn optreden is gerelateerd aan een akte. Maar ook dan blijft hij notaris.

De bevoegdheid van de notaris is een belangrijke omdat hij schriftelijke bewijsstukken produceert met een bijzondere status en – doorgaans – een bijzonder rechtsgevolg: tenuitvoerlegging van de in de akte opgenomen van de verplichtingen van partijen over en weer is  mogelijk zonder tussenkomst van de rechter. Die status, dat rechtsgevolg en zijn verplichte bijstand rechtvaardigen dat er aan het werk van de notaris hoge eisen worden gesteld.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u inschatten wanneer uw met ethische dillema's te maken krijgt;
  • kent u de vier kernwaarden van het notarisambt;
  • herkent u situaties die de vier kernwaarden uitdagen;    
  • heeft u handvatten hoe om te gaan met de eisen die door wet- en regelgeving en de jurisprudentie op dit moment aan de notaris worden gesteld.

Auteur

  • mr. G.J.C. Lekkerkerker

    Geert Lekkerkerker studeerde sociaal-economische geschiedenis, Nederlands recht en notarieel recht aan de universiteit van Leiden. Hij werkte een aantal jaren in de notariële praktijk, was lange tijd hoofd van de wetenschappelijke afdeling van het bureau van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en daar tevens een van de directeuren. Ook was hij enige jaren als bijzonder hoogleraar notarieel recht en ICT werkzaam bij de  universiteit van Utrecht. Na zijn pensionering werkt hij nog als zelfstandig adviseur.  

  • mr. M.I.W.E. Hillen-Muns

    Madeleine Hillen heeft gewerkt als kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek en is als gerechtsauditeur verbonden geweest aan het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad. Daarnaast was zij rechter-plaatsvervanger. Zij was juridisch adviseur van de KNB onder meer op het gebied van de Notariswet. Ze is nu een van de adviseurs van het Notarieel Bureau.