Vergoedingsrechten in het huwelijksvermogensrecht

Informatie

In deze praktijkgerichte cursus behandelt prof. mr. A.H.N. Stollenwerck de verschillende soorten vergoedingsrechten binnen het huwelijksvermogensrecht. Het huwelijksvermogensrecht kent vergoedingsrechten op grond van de wet en krachtens rechtspraak. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen de wettelijke algehele gemeenschap van goederen en de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen. De nadruk in deze actuele cursus ligt op het door de Hoge Raad in zijn arrest van 5 april 2019 omschreven vergoedingsrecht. Besproken worden artikel 1:95a BW (nieuw wettelijk vergoedingsrecht), artikel 1:84 BW (kosten van de huishouding), artikel 1:87 in verbinding met artikel 1:95 lid 1 en 96 lid 4 BW (nominaal of op grond van de beleggingsleer), artikel 1:96a BW (sommenverzekering en derde) en vergoedingsrecht op grond van rechtspraak. Na het volgen van deze cursus bent u weer volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van vergoedingsrechten binnen het huwelijksvermogensrecht.

Deze cursus is opgenomen in mei 2019.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • Kunt u de verschillende soorten vergoedingsrechten beschrijven.
  • Kunt u artikel 1:84 BW en artikel 1:87 BW op de juiste wijze toepassen.
  • Kunt u het verschil onderscheiden tussen de nominaliteits- en beleggingsleer.
  • Kunt u artikel 1:95a BW en artikel 1:96 lid 3 BW correct toepassen.
  • Kunt u relevante uitspraken beschrijven met betrekking tot vergoedingsrecht in het huwelijksvermogensrecht.

Auteur

  • prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

    Fons Stollenwerck is thans counsel bij SmeetsGijbels Advocaten. Tot 1 februari 2020 was hij raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag en het Gerechtshof Amsterdam (notariskamer). Daarnaast is hij emeritus-hoogleraar Estate Planning aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Van 2008 tot 2020 was hij voorzitter van het bestuur van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap. Tevens is hij (hoofd)redacteur van diverse juridische tijdschriften en compendia, hoofddocent Grotius/EPN specialisatieopleiding Estate Planning, en lid van de Wetenschappelijke Adviesraad EPN.