Echtscheiding? Dit zijn de erfrechtelijke gevolgen en voorzieningen

Informatie

In deze cursus zet prof. mr. A.H.N. Stollenwerck uiteen met welke erfrechtelijke aspecten rekening moet worden gehouden bij een echtscheiding. De cliënt die gaat scheiden doet er goed aan om zich door de notaris te laten adviseren over de erfrechtelijke gevolgen van het indienen van het echtscheidingsverzoek voor het geval hij tijdens of na de echtscheidingsprocedure komt te overlijden. Dat geldt ook voor scheidende echtgenoten die een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek indienen. Zolang de echtscheiding niet is ingeschreven, blijft men elkaars echtgenoot met alle erfrechtelijke gevolgen van dien. Een echtscheidingstestament voorkomt ook onaangename verrassingen na overlijden, waarbij de toekomstige ex nog erft al dan niet via de kinderen.

De heer Stollenwerck behandelt het erfrecht van de echtgenoten en gaat nader in op het echtscheidingstestament. Hierna wordt uitgelegd hoe een tweetrapsmaking vererving van vermogen naar de ex kan worden voorkomen. Ook staat professor Stollenwerck stil bij de erfrechtelijke aanspraken die de onterfde echtgenoot heeft, waarbij bijzondere aandacht is voor het woonrecht. Ten slotte komen de verschillende vormen van het verzorgingsvruchtgebruik aan de orde (art. 4:29 BW, art. 4:30 BW en art. 4:31 BW). 

Na het volgen van deze cursus heeft u een goed beeld van hoe u uw cliënt effectief kunt adviseren over het echtscheidingstestament en zorgvuldig kunt informeren over de erfrechtelijke gevolgen van de echtscheiding.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kunt u:

  • een echtscheidingstestament opstellen met een tweetrapsmaking
  • de onterfde echtgenoot uitleggen welke aanspraken nog kunnen worden gemaakt
  • de verschillende vormen van het verzorgingsvruchtgebruik aan uw client uitleggen
  • uw cliënt effectief adviseren over het echtscheidingstestament
  • uw cliënt zorgvuldig informeren over de erfrechtelijke gevolgen van de echtscheiding

Auteur

  • prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

    Fons Stollenwerck is thans counsel bij SmeetsGijbels Advocaten, tot 1 februari 2020 raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag en het Gerechtshof Amsterdam (notariskamer). Daarnaast is hij emeritus-hoogleraar Estate Planning aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Van 2008 tot 2020 was hij voorzitter van het bestuur van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap. Tevens is hij (hoofd)redacteur van diverse juridische tijdschriften en compendia, hoofddocent Grotius/EPN specialisatieopleiding Estate Planning, en lid van de Wetenschappelijke Adviesraad EPN.