Inleiding hypotheekrecht

Informatie

Het hypotheekrecht biedt een belangrijk instrument aan schuldeisers om meer zekerheid te krijgen dat zij het door hen uitgeleende geld terugkrijgen. Dit geldt niet alleen voor professionele kredietverstrekkers, zoals banken en verzekeraars, maar ook voor particulieren. Denk bijvoorbeeld aan een lening door de ouders aan hun kinderen of rechtspersonen, bijvoorbeeld het hypotheekrecht voor de BV bij een lening aan de DGA. Het vestigen van een hypotheekrecht moet bij notariële akte.

In deze cursus geeft mr. dr. I. Visser aan (kandidaat-)notarissen een praktische inleiding op het hypotheekrecht. Aan de orde komen de belangrijkste aandachtspunten bij het opstellen van de hypotheekakte en het uitwinnen van het hypotheekrecht. Daarbij wordt aandacht besteed aan de vestigingsvereisten, de verschillende hypotheekvormen, de belangrijkste hypotheekbedingen, de verhouding tot andere beperkte rechten, beslag en de aandachtspunten bij hypothecaire uitwinning.     

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • Kunt u de basisbeginselen van het hypotheekrecht benoemen
  • Kunt u opsommen wat de vestigingsvereisten zijn
  • Kunt u een hypotheekakte opstellen die aan alle voorwaarden voldoet
  • Kunt u uw cliënten adviseren als het gaat om bijvoorbeeld een positieve/negatieve hypotheekverklaring
  • Kunt u uw cliënten adviseren als het gaat om het beëindigen van het hypotheekrecht

Auteur

  • mr. dr. I. Visser

    Irene Visser is senior jurist bij het Notarieel Kenniscentrum van Netwerk Notarissen en docent-onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen. Zij promoveerde in 2013 bij de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht op het onderwerp 'de executoriale verkoop van onroerende zaken door de hypotheekhouder', onder leiding van van prof. mr. L.C.A. Verstappen. In haar proefschrift ligt de nadruk op welke wijze bij de executoriale verkoop een zo hoog mogelijke netto-opbrengst kan worden behaald. Over dit onderwerp en aanverwante thema's publiceert zij regelmatig in vaktijdschriften.