Focus op Ondernemingsrecht 2019

Informatie

In deze actualiteitencursus bespreken prof. mr. C.A. Schwarz en prof. mr. D.F.M.M. Zaman op levendige wijze de belangrijkste ontwikkelingen die spelen binnen het ondernemingsrecht. In deze aflevering wordt nieuwe wetgeving besproken en in het tweede deel komt jurisprudentie aan bod.

Bij wetgeving staan de volgende onderwerpen centraal: consultatie wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen, het wetsvoorstel bedenktijd beursvennootschappen, wet omzetting aandelen aan toonder, wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen, centraal aandeelhoudersregister, Europese mobiliteitsrichtlijn en het Belgisch vennootschapsrecht.

Bij het bespreken van de jurisprudentie komen de volgende onderwerpen naar voren: personenvennootschappen, uitleg van statuten, beslissing en besluit, belanghebbende en reikwijdte van de tweekringenleer, bestuurdersaansprakelijkheid, verlenging van de optie op beschermingsaandelen, verbodenverklaring en de aandeelhoudersrichtlijn.

Deze cursus is ontwikkeld in mei 2019.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het ondernemingsrecht benoemen;
  • kunt u deze ontwikkelingen gebruiken in uw praktijk;
  • bent u in staat zich over deze ontwikkelingen een gefundeerde mening te vormen.

Auteur

  • prof. mr. D.F.M.M. Zaman

    Niek Zaman is hoogleraar notarieel ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij verbonden aan de praktijkgroep ondernemingsrecht bij Loyens & Loeff, waar hij 29 jaar notaris is geweest. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en begeleidt nationale en internationale ondernemingen bij fusies, splitsingen, overnames en beursintroducties. Niek Zaman is als mede-auteur betrokken bij een aantal boeken onder andere op het gebied van fusies en splitsingen en de stichting en vereniging. Hij is lid van de Commissie Vennootschapsrecht en maakt deel uit van de redacties van: SDU Commentaar Ondernemingsrecht, JBN en TvOB

  • prof. mr. C.A. Schwarz

    Kid Schwarz is hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en als partner verbonden aan Baker Tilly Berk. Hij publiceert op het brede terrein van het ondernemingsrecht. Kid Schwarz is voorzitter van de Editorial Board van The Dovenschmidt Quarterly, lid van de scientific editorial board van het tijdschrift European Company Law, redactielid van het TvOB en van de losbladige Rechtspersonen en redacteur van de boekenreeks Ius Commune Europeum. Daarnaast is hij wetenschappelijk directeur van het Maastricht Institute for Corporate Law, Governance and Innovation policies (ICGI) en voorzitter van het bestuur van de internationale onderzoekschool Ius Commune.