Inleiding goederenrecht: bijzondere vormen van eigendomsverkrijging

Informatie

Michiel heeft een houtbewerkingsbedrijf, waardoor zijn dagen gevuld zijn met zaaksvorming en natrekking. Ook de meer bijzondere vormen van eigendomsverkrijging zijn hem niet vreemd: hij vindt een res nullius om in bezit te nemen, hij vindt verloren zaken van anderen op het strand en treft bij de prullenbak het een en ander aan waarvan hij eigenaar kan worden. Door de aanschaf van een grote freesmachine in zijn atelier en het maken van een boomhuis in de tuin van de familie Bron komt hij zelfs met de nuances van de natrekking door onroerende zaken in aanraking.

Een moeilijke vraag is hoe de bijzondere vormen van eigendomsverkrijging zich verhouden tot de gegevens die door zijn favoriete supermarkt worden verzameld op de bonuskaart. En: zijn de spelletjes op zijn smartphone eigenlijk ook bestanddelen van zijn smartphone?

Aan de hand van de casuïstiek over Michiel, die met zijn houthakkersbedrijf handelt in opdracht van verschillende aannemers, komen de bijzondere vormen van eigendomsoverdracht in deze cursus aan de orde.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u de gevallen van zaaksvorming, natrekking, vermenging, vinderschap, schatvinding en verjaring herkennen;
  • kunt u de ratio van de bepalingen uit de wet uitleggen en 
  • kunt u de bepalingen uit de wet en jurisprudentie toepassen op casuïstiek;
  • kunt u beschrijven waarom de belangen bij een eigendomsverschuiving van een vroegere eigenaar en een ‘wens’-eigenaar – in de wet zijn ‘gestold’ zoals zij zijn gestold;
  • kunt u een inschatting te maken van de verschillende standpunten die ingenomen zouden kunnen worden in de discussie over de rechtvaardigheid of houdbaarheid.
 

Auteur

  • mr. dr. R. Koolhoven

    Rosalie Koolhoven (1978) studeerde Internationaal en Europees recht in Nijmegen en Coimbra, Portugal. Ze liep stage bij het Hof van Justitie EU in Luxemburg. Na gewerkt te hebben in het notariaat in Amsterdam en in Frankrijk, werd ze in Osnabrück, Duitsland docent en wetenschappelijk medewerker aan het ‘Draft Common Frame of Reference’. In januari 2011 volgde een promotie, summa cum laude, bij Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Chr. von Bar aan de Universität Osnabrück op de titel ‘Niederländisches Bereicherungsrecht’. 
    Sinds mei 2010 is Rosalie Koolhoven werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen. Eerst als universitair docent bij de sectie Privaatrecht en Notarieel recht en sinds 2016 bij de sectie IT-recht waar ze zich specialiseerde in tussenpersonen. Als auteur voor de Groene Serie Verbintenissenrecht verdiept ze zich in extracontractuele verbintenissen. Voor onder andere NTBR, NIPR, RM Themis, Public Mission en de Staatscourant verzorgde ze (wetenschappelijke) artikelen en columns.