Jaarrekeninglezen II: het wettelijk kader

Informatie

In de cursus Jaarrekeninglezen II staat het wettelijk kader rondom de jaarrekening centraal. De cursus veronderstelt dat de cursist de kernbegrippen beheerst (zoals besproken in de cursus Jaarrekeninglezen I: kernbegrippen).

Na twee korte ‘opfrishoofdstukken’ over de balans, de resultatenrekening en de opbouw van de jaarrekening wordt in hoofdstuk vier ingegaan op de wettelijke regels voor ondernemingen ten aanzien van de jaarrekening. Aan bod komen de wettelijke vereisten voor natuurlijke personen ondernemers en rechtspersonen ten aanzien van het al dan niet moeten maken en deponeren bij de kamer van koophandel van een jaarrekening. In het vijfde hoofdstuk wordt een aantal belangrijke waarderingsvraagstukken besproken. Wordt er gewaardeerd op basis van aanschafwaarde of actuele waarde? Hoe worden voorraden gewaardeerd? Vervolgens komt een aantal lastig te interpreteren posten aan bod, zoals onderhanden werk, verschillende soorten reserves en voorzieningen. Rechtspersonen structureren hun activiteiten veelal in groepsverband. De geconsolideerde jaarrekening, waar het in het zevende hoofdstuk over gaat, kent zijn eigen dynamiek en een aantal specifieke vraagstukken: hoe werkt dat met deelnemingen, dochtermaatschappijen, enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen? In het laatste hoofdstuk gaan we wat dieper in op de fiscale jaarrekening, De belangrijkste verschillen tussen de bedrijfseconomische jaarrekening en de fiscale jaarrekening worden besproken. In de inleiding neemt u kennis van de casus waarmee ook wordt afgesloten.

Deze cursus is geactualiseerd in augustus 2019.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:
  • kunt u de wettelijke eisen aan de jaarrekening voor rechtspersonen toepassen
  • kunt u invloed uitoefenen op het eigen vermogen en het resultaat, door de wijze waarop u de posten op de balans en de winst- en verliesrekening waardeert
  • kunt u een geconsolideerde jaarrekening doorgronden
  • kunt u de bedrijfseconomische- en fiscale jaarrekening van elkaar onderscheiden

 

Auteur

  • drs. R. Take

    Richard Take studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit en levert en leverde bijdragen aan Nijenrode, het NIVRA en het NIVE en de postdoctorale opleiding tot beleggingsanalist aan de Vrije Universiteit.

    Richard Take is trainer/docent bij Bureau Kees Horden BV, een ‘low profile’ trainingenbureau, gespecialiseerd in trainingen op het gebied van financieel management. Hij verzorgt veel trainingen financiële analyse voor managers en kredietanalisten van ondernemingen in binnen- en buitenland, variërend van middle management tot leden van de raad van bestuur van beursgenoteerde ondernemingen. Richard adviseert MKB ondernemingen op het gebied van financiering en waardebepaling bij overname/ overdracht.