Cursusinformatie

Bescherming van erfgenamen tegen schulden

Informatie: 

Als iemand is overleden, wijst de wet (het erfrecht bij versterf) of het testament (testamentair erfrecht) of een combinatie van beide aan welke persoon of personen tot de nalatenschap van de overledene (hierna: erflater) wordt of worden geroepen. Voordat iemand definitief erfgenaam is, moet hij de nalatenschap eerst (beneficiair) aanvaarden.

In deze cursus wordt de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden (Wet BES), die op 1 september 2016 in werking is getreden, behandeld. De Wet BES beperkt de aanvaardingsfictie van art. 4:192 BW door te bepalen in welke gevallen sprake is van zuiver aanvaarden. Zuiver aanvaarden kan immers grote financiële risico's met zich brengen, indien de nalatenschap ‘onder water staat’. Het zuiver aanvaarden wordt doorgaans afgeleid uit gedragingen van de potentiële erfgenaam. Daarnaast heeft de wet een nieuw art. 4:194a BW geïntroduceerd, dat tot doel heeft erfgenamen te beschermen tegen onverwachte schulden van de erflater. Schulden waar de zuiver aanvaard hebbende erfgenaam geen rekening mee heeft gehouden.

In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op de vraag wanneer na 1 september 2016 sprake is van zuiver aanvaarden en hoe men zich kan beschermen tegen het impulsief aanvaarden van een nalatenschap. Voorts komt diepgaand aan de orde de kwestie van de ‘onverwachte schulden van de erflater’ en hoe men zich van de aansprakelijkheid in privé voor die schulden kan bevrijden zodanig dat men niet in privé kan worden aangesproken voor zo'n schuld. Tot slot komt ook het overgangsrecht aan de orde.

Opgenomen: december 2016

31 december 2019
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u potentiële erfgenamen verantwoord te adviseren over de keuzes ter zake het aanvaarden van een nalatenschap;
  • kunt u uitleggen hoe bescherming biedt aan een erfgenaam die zuiver heeft aanvaard en bij wie door (een) onverwachte schuld(en) een aanvankelijk positieve nalatenschap negatief blijkt te worden.
Auteur: 

prof. mr. A.H.N. Stollenwerck (senior-raadsheer Gerechtshof Den Haag)

Fons Stollenwerck is raadsheer bij de Gerechtshof Den Haag en het Gerechtshof Amsterdam (notariskamer). Daarnaast is hij emeritus-hoogleraar Estate Planning aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 2008 is hij voorzitter van het bestuur van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap. Tevens is hij (hoofd)redacteur van diverse juridische tijdschriften en compendia, hoofddocent Grotius/EPN specialisatieopleiding Estate Planning, en lid van de Wetenschappelijke Adviesraad EPN.

 

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00