Restrictie op online punten in het RB-register vervalt!
Nieuws

Online nascholen, zoveel online punten behalen als u wilt

Wij ontvingen een formeel bericht van de directie van het RB:
“Ons bestuur heeft onlangs het besluit genomen dat de beperking op het behalen van punten door middel van e-learnings (artikel 4.2 van het PE-reglement) voor 2020 komt te vervallen. Het afschaffen van deze restrictie is een voorschot op de herijking van het PE-beleid waar momenteel aan wordt gewerkt. Tijdens de ALV in juni legt het bestuur een herzien PE-reglement ter goedkeuring aan de leden voor. De focus ligt daarbij in eerste instantie op het scherper formuleren van het reglement.”

Wat betekent dit voor u?

De restrictie op het aantal online te behalen punten is komen te vervallen. Dit betekent dat u online zoveel kunt nascholen als u zelf wilt.

PE-Academy biedt u ruim 260 actuele en praktijkgerichte cursussen, gemaakt met de beste professionals uit uw vakgebied.

Bekijk ons cursusaanbod

Welkomstactie