Werken over de grens: sociale zekerheid

Informatie

In deze cursus kijkt drs. J.J.G. Sijstermans naar de sociale zekerheid in het kader van het werken over de grens. Als een in Nederland woonachtige werknemer door zijn werkgever tewerkgesteld wordt in het buitenland kan het soms lastig te bepalen zijn waar deze werknemer is onderworpen aan de sociale zekerheid: is dat zijn woonland, of is dat zijn werkland? Drs. J.J.G. Sijstermans neemt stapsgewijs met u door hoe dergelijke vraagstukken aangepakt dienen te worden en besteedt daarbij aandacht aan internationaal belastingrecht, formeel belastingrecht en Europees belastingrecht in dit bijzondere rechtsgebied.

Deze cursus is geactualiseerd in oktober 2019.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • kunnen werkgevers bij u terecht met vragen over hun in het buitenland gedetacheerde werknemers
  • kunt u aan de hand van wetgeving en jurisprudentie mensen helpen bij het duiden van hun (fiscale) woonplaats
  • bent u in staat om de sociale zekerheidskwesties supranationaal, bilateraal en nationaal te benaderen
  • bent u beter voorbereid op de gevolgen die de Brexit op het terrein van sociale zekerheid met zich mee zal brengen

Auteur

  • drs. J.J.G. Sijstermans

    Jo is als fiscaal econoom afgestudeerd aan de toenmalige Katholieke Hogeschool te Tilburg en heeft in 1997 de opleiding Europese Fiscale Studies aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam afgerond. Hij was bij de Belastingdienst regionaal, landelijk en internationaal werkzaam in diverse technische en managementfuncties. Hij heeft deel uitgemaakt van Twinning projecten van de Europese Unie betreffende sociale zekerheid in diverse nieuwe lidstaten van de EU en heeft voor de OESO presentaties gegeven over de sociale zekerheid in niet-EU-lidstaten. Hij richt zich vooral op de (internationale) aspecten van loonheffingen (loonbelasting, volks- en werknemersverzekeringen en Zvw) en antimisbruikwetgeving. Hij verzorgt regelmatig inleidingen en publiceert over de genoemde rechtsgebieden. Onder zijn redactie is o.a. een boekwerk over de premieheffing verschenen.