Werken over de grens: inkomstenbelasting

Informatie

Weet u wat de gevolgen zijn voor de inkomstenbelasting wanneer een inwoner van Nederland grensoverschrijdend werkt? Of wanneer een niet-inwoner van Nederland in Nederland werkt? Welke soorten belastingplicht kunnen we onderscheiden? In deze cursus neemt mr. C.L.J.R. Douven met u door wat de aandachtspunten zijn in de binnenlandse en de buitenlandse belastingplicht en geeft hij u inzicht in de toepassing van belastingverdragen voor een juiste heffing inkomstenbelasting.

Deze cursus is geactualiseerd in januari 2020.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kunt u de nationale wetgeving toepassen bij het bepalen van de woonplaats
 • kunt u benoemen welke impact belastingverdragen hebben op het bepalen van de woonplaats
 • kunt u onderscheiden welke bijzondere situaties kunnen voorkomen bij het bepalen van de woonplaats
 • kunt u zes soorten belastingplicht onderscheiden en de bijbehorende kenmerken benoemen;
 • kunt u benoemen hoe u moet omgaan met buitenlands inkomen in het geval van een binnenlands belastingplichtige
 • kunt u de evenredigheidsmethode toepassen
 • kunt u de verrekeningsmethode toepassen
 • kunt u de doorschuifregeling toepassen
 • kunt u de inhaalregeling toepassen
 • kunt u benoemen welke inkomensbestanddelen een rol spelen bij buitenlandse belastingplicht
 • kunt u de voorwaarden benoemen waaronder een buitenlands belastingplichtige recht kan hebben op heffingskortingen
 • kunt u de eisen voor een kwalificerend buitenlands belastingplichtige benoemen
 • kunt u de aandachtspunten bij het jaar van emigratie benoemen
 • kunt u benoemen wat er wordt bepaald in belastingverdragen
 • kunt u uitleggen wat de relevante bepalingen uit het OESO-modelverdrag inhouden
 • kunt u benoemen wat het Besluit ter voorkoming van dubbele belasting inhoudt

Auteur

 • mr. C.L.J.R. Douven

  Carlo Douven is in 1984 afgestudeerd aan de universiteit van Tilburg in het fiscale recht. Hij is fiscaal expert op het gebied van oudedagsvoorzieningen en internationaal belastingrecht Inkomens- en loonheffing. Hij is werkzaam bij de Belastingdienst als voorzitter van de kennisgroep Internationaal Belastingrecht IB niet-winst/LB/PH. Hij heeft publicaties op zijn naam staan in diverse vakbladen voor fiscalisten (weekblad voor fiscaal recht, Grensoverschrijdend werken, praktijkblad salarisadministratie), financiële planners (vakblad financiële planning) en pensioenspecialisten (pensioenmagazine). Hij is redacteur van het vakblad Grensoverschrijdende werken'. Ook doceert hij aan universiteiten, hogescholen en diverse andere opleidingen (o.a. PAOB, SDU/Licent en Grensoverschrijdendwerken.nl). Hij verzorgt regelmatig inleidingen en lezingen over actuele onderwerpen onder andere met behulp van het expatspel dat hij ontwikkeld heeft.