Renteaftrekbeperkingen

Informatie

De wet op de vennootschapsbelasting kent verschillende renteaftrekbeperkingen. Deze regelingen zijn bijzonder ingewikkeld. Elke regeling kent eigen details en uitzonderingen. Ook zijn er geregeld veranderingen door wetswijzigingen, jurisprudentie, besluiten van de staatssecretaris of Europese ontwikkelingen. Hierdoor is het niet eenvoudig om vast te stellen of in een specifieke situatie een renteaftrekbeperking van toepassing kan zijn.

In deze cursus bespreekt dr. A.W. Hofman de laatste stand van zaken met betrekking tot de renteaftrekbeperkingen. Onder meer de volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • de renteaftrekbeperking van artikel 10a Wet Vpb 1969;
 • de renteaftrekbeperking van artikel 10b Wet Vpb 1969;
 • de earningsstrippingmaatregel van artikel 15b Vpb 1969;
 • de invloed van Europese richtlijnen op de Nederlandse renteaftrekbeperkingen.

Deze cursus is geactualiseerd in februari 2019.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kunt u:

 • bepalen in welke situaties een of meerdere renteaftrekbeperkingen van toepassing kunnen zijn;
 • benoemen welke tegenbewijsmogelijkheden de verschillende renteaftrekbeperkingen kennen;
 • bent u bekend met verschillende facetten van de earningsstrippingmaatregel zoals de samenloop met het fiscale eenheidsregime en de gecorrigeerde winst.

Auteur

 • dr. A.W. Hofman

  Arthur Hofman is werkzaam als fiscalist vanaf 1999 en heeft ruime ervaring in de fiscale advisering aan nationale en internationale bedrijven. Arthur adviseert zijn klanten onder meer over de Nederlandse en internationale fiscale aspecten van overnameprocessen, (her)financieringen, reorganisaties, herkapitalisatietrajecten etc.

  Naast zijn cliёntenwerk is Arthur als docent en onderzoeker verbonden aan het Fiscaal Instituut van Tilburg University. Hij verzorgt regelmatig cursussen op het gebied van het nationale en internationale belastingrecht en publiceert hierover in de fiscale literatuur. Arthur is auteur van de Cursus Belastingrecht, deel Vennootschapsbelasting. In 2011 is hij gepromoveerd op een proefschrift over de deelnemingsverrekening.