Focus op Excessief lenen 2020

Informatie

In deze editie van Focus op bespreken mr. dr. C.G. Dijkstra en prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van excessief lenen bij de bv door de dga. Zij bespreken het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’. Deze wet zal ingaan op 1 januari 2023. De docenten behandelen de algemene werking van de regeling en gaan dieper in op verbonden personen, het begrip lening en de effecten bij emigratie en immigratie. Met behulp van praktische voorbeelden maken zij de uitwerking van de wet tastbaar.

Deze cursus is opgenomen in augustus 2020.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u beter voorbereid op de ‘Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap’ die in 2023 van kracht zal zijn
 • kunt u uw klanten beter adviseren in situaties waar er sprake is van immigratie of emigratie
 • kunt u uitleggen hoe de spreiding van de lening werkt bij verbonden personen
 • weet u hoe het begrip lenen in het kader van deze wet moet worden uitgelegd en op welke soorten leningen de wet wel en niet van toepassing is
 • kunt u art. 4.14a IB, art. 4.14b IB en art. 25c IW beter toepassen in de praktijk
 • kunt u beter anticiperen op mogelijke valkuilen die komen kijken bij het lenen bij de eigen vennootschap

Auteur

 • mr. dr. C.G. Dijkstra

  Chris Dijkstra houdt zich als directeur van Watermill in het bijzonder bezig met het familiebedrijf. Dit heeft als adviseur maar ook als wetenschapper zijn aandacht. Ook waar het gaat om de fiscaliteit van de betrokken personen, denk bijvoorbeeld aan de DGA. Dit zowel in nationale als internationale context. Voor meer informatie: www.watermill.nl of www.chrisdijkstra.nl.

 • prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis

  De heer Heithuis voltooide in 1990 cum laude de studie fiscale economie aan (thans) de Universiteit van Tilburg en in 2004 het doctoraalexamen Fiscaal recht aan de Universiteit van Leiden. Van 1992 tot 2007 was hij verbonden aan de capaciteitsgroep Fiscale Economie van de Erasmus Universiteit, van 2001 tot 2007 als hoogleraar fiscale economie. Van 2007 tot 2011 was hij hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Utrecht en sinds 2011 hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam; van september 2012 tot mei 2017 was hij tevens hoogleraar belastingrecht aan de Open Universiteit. De heer Heithuis heeft de wetenschap altijd gecombineerd met de fiscale praktijk, van 1990 tot 2005 bij Ernst & Young Belastingadviseurs en sinds 2005 bij BDO Belastingadviseurs. Ten slotte is de heer Heithuis redactievoorzitter van het Vakstudie Nieuws, annotator in Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak en vaste medewerker van het Weekblad fiscaal recht. Tevens is hij auteur van diverse fiscale (studie)boeken.