Fiscale aspecten van de overname van een vennootschap

Informatie

In deze cursus staat de overname van een vennootschap voor de toepassing van de vennootschapsbelasting centraal. De bij de overname betrokken overdrager en overnemer zijn aan deze belasting onderworpen. De volgende overnamestructuren komen aan de orde:

 • de overname van aandelen in een vennootschap tegen contanten gefinancierd met eigen vermogen;
 • de overname van aandelen in een vennootschap tegen contanten gefinancierd met vreemd vermogen;
 • de overname van aandelen in een vennootschap tegen een winstrecht(verplichting);
 • de overname van aandelen in een vennootschap met een prijsaanpassingsclausule;
 • de management buy out; en
 • de aandelenruil.

Bij de hiervoor genoemde overnamestructuren vindt de overname plaats door middel van een overdracht van aandelen in de over te nemen vennootschap. Deze overdracht kan voor de toepassing van de vennootschapsbelasting belast of onbelast verlopen. De voorwaarden die daaraan zijn verbonden worden per overnamestructuur beschreven.

Elk van de genoemde overnamestructuur kent een eigen financieringsstructuur. Ook de daaraan voor de vennootschapsbelasting verbonden gevolgen worden besproken. Daarbij is één van de kernvragen of de rente die in het kader van deze financieringsstructuren verschuldigd is voor de toepassing van de vennootschapsbelasting in mindering op de winst kan worden gebracht. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de earningsstrippingmaatregel die sinds 1 januari 2019 van kracht is gegaan.

Deze cursus gaat diep op de materie in en is bedoeld voor mensen die al beschikken over basiskennis op dit gebied.

Deze cursus is geactualiseerd in januari 2019.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kunt u verschillende structuren die worden gebruikt bij de overname van een vennootschap herkennen;
 • kunt u de earningsstrippingmaatregel van artikel 15b, Wet Vpb 1969 toepassen;
 • kunt u beoordelen bij welke overnamestructuren toepassing van de vennootschapsbelasting aan de orde is;
 • kunt u in hoofdlijnen benoemen welke gevolgen voor de vennootschapsbelasting zijn verbonden aan de overdracht van aandelen;
 • kunt u in hoofdlijnen benoemen welke gevolgen voor de vennootschapsbelasting zijn verbonden aan de financieringsvorm die is gekozen voor de overname van een vennootschap;
 • kunt u voor de toepassing van de vennootschapsbelasting een keuze maken uit de verschillende structuren die worden gebruikt bij de overname van aandelen in een vennootschap.

Auteur

 • prof. dr. J.N. Bouwman

  Jan Bouwman is hoogleraar Belastingrecht en voorzitter van de vakgroep Belastingrecht en rechtseconomie van de Rijksuniversiteit Groningen. De publicaties van Jan Bouwman richten zich met name op de financiering van ondernemingen bezien vanuit het perspectief van de vennootschapsbelasting. Daarnaast geeft hij onderwijs in verschillende fiscale vakken. Jan Bouwman is gepromoveerd op het proefschrift: Thema's rond geldvorderingen, beschouwingen voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Voorts is hij auteur van het boek Wegwijs in de vennootschapsbelasting.