De TBS-regeling in hoofdlijnen

Informatie

Binnen de MKB-praktijk blijft de fiscalist nog steeds worstelen met de vraag of de TBS-regeling – zoals opgenomen in de Wet IB 2001 – al dan niet van toepassing is in situaties van zijn cliënten. De twijfel daaromtrent wordt met name veroorzaakt door de ontoegankelijkheid van de tekst van de regeling. Daarnaast bevordert de hoeveelheid inmiddels verschenen rechtspraak evenmin de duidelijkheidheid rondom de toepassing van de regeling.

In deze cursus bespreekt mr. R.L.G. van den Heuvel in hoofdlijnen de TBS-regeling. Naast een systematische behandeling van de relevante artikelen waarin de regeling is opgenomen, bespreekt hij de voor de regeling relevante jurisprudentie. Voor een praktijkgerichte  advisering van de MKB-ondernemer is het van groot belang een goed inzicht te hebben in de hoofdlijnen van de TBS-regeling. Aan de hand van tal van praktische voorbeelden passeren de belangrijkste aspecten van de TBS-regeling de revue. Daarbij zal uitgebreid stil worden gestaan bij de toepassing van de regeling binnen het huwelijk.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Onder welke voorwaarden is de TBS-regeling van toepassing?
 • Welke vermogensbestanddelen vallen onder de TBS-regeling?
 • Wat bedoelt de wetgever met de enigszins ruim geformuleerde criteria ‘ rechtens dan wel in feite, direct of indirect’ en de term ‘verbonden personen’?
 • Wanneer is er sprake van een ongebruikelijke TBS?
 • Hoe pakt de TBS-regeling uit in samenwerkingsverbanden?
 • Wat is de invloed van het huwelijksgoederenregime op de TBS-regeling?

Deze cursus is geactualiseerd in juli 2017.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus weet u:

 • onder welke voorwaarden de TBS-regeling van toepassing is;
 • op welke wijze de TBS-regeling in huwelijkse situaties moet worden toegepast;
 • op welke wijze de TBS-regeling binnen een samenwerkingsverband en bij een DGA moet worden toegepast;
 • op welke wijze kan worden voorkomen dat er sprake is van een zogenoemde ongebruikelijke terbeschikkingstelling.

Auteur

 • mr. R.L.G. van den Heuvel

  Roberto van den Heuvel is fiscaalrechtelijk docent, verbonden aan de Afdeling Belastingrecht van de Universiteit Leiden. Binnen het kader van zijn universitaire werkzaamheden heeft Van den Heuvel een promotieonderzoek verricht naar de duidelijkheid en de begrijpelijkheid van fiscale regels. Daarnaast is hij als zelfstandig adviseur verbonden aan FiscaJura. Ook schrijft hij commentaren op rechterlijke uitspraken, waaronder in het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht en verzorgt hij lezingen en cursussen ten behoeve van belastingadviseurs, accountants, advocaten en de rechterlijke macht.