Btw en overdrachtsbelasting in de praktijk

Informatie

Overdrachtsbelasting en btw zijn van belang voor iedereen die met vastgoed te maken heeft. Deze heffingen spelen niet alleen een grote rol bij aankoop van vastgoed, maar tevens bij de ontwikkeling en verkoop en de exploitatie en gebruik. In deze cursus wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden uitgelegd hoe deze twee heffingen werken. Na een inleiding over de omzetbelasting wordt ingezoomd op de btw-heffing bij verhuur en bij de levering van onroerend goed. Daarnaast wordt, na een inleiding over overdrachtsbelasting, uitgebreid ingegaan op de samenloop tussen de btw en de overdrachtsbelasting.

Deze cursus is geactualiseerd in augustus 2017.

Preview

 

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u de hoofdlijnen van de heffing van omzetbelasting en overdrachtsbelasting benoemen;
  • kunt u de btwgevolgen van verhuur van onroerende zaken beschrijven;
  • kunt u de btwgevolgen van de levering van onroerende zaken beschrijven;
  • kunt u beoordelen welke tarieven en vrijstellingen gelden voor de btw of de overdrachtsbelasting.

Auteur

  • prof. dr. R.N.G. van der Paardt

    René van der Paardt is belastingadviseur en gespecialiseerd in btw en overdrachtsbelasting. Hij heeft ruime ervaring in het adviseren in de vastgoedsector aan beleggers, vastgoedfondsen, projectontwikkelaars, gemeenten en woningcorporaties. Daarnaast adviseert hij banken, verzekeraars en pensioenfondsen. René is deeltijd hoogleraar verbruiksbelastingen aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en doceert ook aan de Amsterdam School of Real Estate, Universiteit Nyenrode en het International Tax Center in Leiden. René geeft lezingen op het terrein van btw en overdrachtsbelasting, publiceert regelmatig en is redacteur bij WPNR en Bouwrecht.