Bedrijfsopvolging voor de IB-ondernemer

Informatie

Welke fiscale voetangels en klemmen kan men tegenkomen op het moment dat men zijn bedrijf gaat overdragen? In deze cursus gaat mr. A.M.A. de Beer onder andere in op de fiscale gevolgen van staking van de onderneming en de diverse stakingsfaciliteiten. Tevens wordt de nodige aandacht besteed aan de gefaseerde bedrijfsopvolging. Vaak vindt de bedrijfsoverdracht namelijk niet in een keer plaats, maar in fasen. De fiscale gevolgen van het aangaan van een samenwerkingsverband zullen in dat kader aan bod komen. Verder behandelt de docent de voorwaarden voor de doorschuifregelingen, zowel bij leven als overlijden van de ondernemer, en sluit hij de cursus af met een module over betalingsfaciliteiten.

Deze cursus is geactualiseerd in maart 2017.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van de cursus:

  • weet u wat de fiscale gevolgen zijn van staken/overdracht van de onderneming;
  • weet u wat stakingswinst behelst;
  • weet u welke stakingsfaciliteiten er zijn en welke voorwaarden aan deze faciliteiten verbonden zijn;
  • kent u de doorschuifregelingen die de mogelijkheid bieden om zonder heffing de onderneming over te dragen;
  • bent u op de hoogte van de betalingsfaciliteiten die in de invorderingssfeer zijn opgenomen;
  • weet u op welke wijze de bedrijfsopvolging fiscaal vriendelijk vorm gegeven kan worden.

Auteur

  • mr. A.M.A. de Beer

    Mr. Almer M.A. de Beer is werkzaam bij het bureau vaktechniek fiscaal, Grant Thornton. Hij houdt zich vooral bezig met de fiscale problematiek bij ondernemers en dga's. Daarnaast publiceert hij geregeld in fiscale vakbladen en verzorgt hij fiscale cursussen.