ATAD2 begrijpen en toepassen

Informatie

De ATAD2 is een complex stuk wetgeving, dat ziet op het bestrijden van internationale hybride mismatches. In deze cursus legt prof. dr. mr. D.S. Smit op praktische wijze uit wat deze regelgeving inhoudt. Hij geeft u met behulp van veel voorbeelden inzicht in wanneer de bepalingen van de ATAD2 wel en niet van toepassing zijn. Ook gaat hij in op welke voorwaarden eraan verbonden zijn en hoe u kunt voldoen aan de bijbehorende administratieplicht. Tot slot werpt hij een blik op de toekomst en geeft hij aan waar u nu al op kunt anticiperen.

Deze cursus is geactualiseerd in augustus 2020.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • begrijpt u de kern van de ATAD2
  • kunt u de ATAD2 in de praktijk toepassen
  • weet u welke keuzes Nederland gemaakt heeft bij de implementatie van de ATAD2
  • weet u onder welke voorwaarden de ATAD2 wel en niet van toepassing is
  • weet u aan welke administratieve verplichtingen u moet voldoen
  • weet u wat de verwachtingen zijn voor de toekomst van de ATAD2

Auteur

  • prof. dr. mr. D.S. Smit

    Prof. dr. mr. Daniël Smit studeerde van 1998 tot 2004 Nederlands recht en fiscaal recht (cum laude) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Thans is hij sinds 2016 als bijzonder hoogleraar verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg van Tilburg University. Daarnaast is Daniël verbonden aan EY Amsterdam waar hij voorzitter is van de EU Competency Group Nederland. Daniël is auteur van meer dan 100 nationale en internationale publicaties op het gebied van het internationale en Europese belastingrecht en treedt regelmatig op als spreker bij nationale en internationale congressen, seminars, cursussen en gastcolleges.