Lijfrenten voor de ondernemer

Informatie

Een ondernemer is zelf verantwoordelijk voor zijn oudedagsvoorziening. Een veelgebruikte optie daarin is de lijfrente. In deze cursus neemt mr. dr. G.M.C.M. Staats LLM de belangrijkste aspecten van de lijfrente voor de ondernemer met u door. Na een korte introductie over het pensioenstelsel en het lijfrentebegrip legt hij het zwaartepunt op de lijfrentepremieaftrek en de stakingslijfrente. Daarnaast komen ook de oudedagsreserve, de verschillende lijfrentevormen en overige aandachtspunten aan bod.

Deze cursus is geactualiseerd in maart 2021.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • weet u hoe het pensioenstelsel is opgebouwd
 • kunt u het begrip lijfrente duiden
 • kunt u optimaal gebruik maken van de jaarruimte en de reserveringsruimte
 • kent u het betaalmoment voor de lijfrentepremie
 • weet u door welke partijen de lijfrente onder welke voorwaarden kan worden uitgevoerd
 • kent u de specifieke voorwaarden van stakingslijfrente bij overlijden
 • kent u de consequenties van het onjuist uitvoeren van een lijfrente
 • weet u wat de oudedagsreserve inhoudt
 • kunt u uw cliënt adviseren in het maken van een keuze voor de oudedagsreserve dan wel de jaarruimte
 • kunt u de verschillende lijfrentevormen onderscheiden
 • kent u de voor- en nadelen van een verzekerde lijfrente en een bancaire lijfrente
 • weet u op welke overige punten u moet letten als het om lijfrente gaat

Auteur

 • mr. dr. G.M.C.M. Staats LLM

  Mr. dr. Gerard M.C.M. Staats LLM is fiscaal jurist en sinds 2001 als universitair docent verbonden aan het Fiscaal Instituut van Tilburg University. Gerard werkt ook als Senior Manager op het Bureau Vaktechniek bij BDO Belastingadviseurs, met als voornaamste taken pensioen, individuele toekomstvoorzieningen en de eigen woning. In januari 2014 is hij gepromoveerd op het proefschrift Personal Pensions in the EU: Guidelines for an integrated model. Van zijn boek Lijfrenteverzekeringen in de Wet IB 2001 (Sdu, 2001), verscheen in 2014 de 3e druk. Van Kapitaalverzekeringen in de Wet IB, box 1 of box 3 (Sdu, 2002) verscheen een 3e druk in 2015, waarin het Eigenwoningsparen centraal staat. Ook werkte hij als co-auteur mee aan Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding (Sdu, 2003, 2007, 2013), De Eerste Pijler, De Tweede Pijler en De Derde Pijler (Kluwer) en het Compendium Estate Planning. Hij is redacteur van het Compendium Echtscheiding. Gerard is redacteur van NDFR-IB (onderdeel kapitaalverzekeringen) en treedt regelmatig op als docent bij diverse organisaties.