Privégebruik auto in de loonheffingen

Informatie

In deze cursus behandelt drs. P.W.H. Hoogstraten het privégebruik van de auto in de loonheffingen. Een onderwerp van groot (financieel) belang voor zowel de werkgever als de werknemer. De docent deelt met u zijn ruime ervaring op dit gebied en neemt met u alle belangrijke (praktische) aspecten door die dit onderwerp aangaan. Als het straks gaat om de vraag of een auto eigenlijk wel ter beschikking is gesteld of welke gereden kilometers als ‘zakelijk‘ aangeduid mogen worden: deze cursus helpt u op weg.

Deze cursus is geactualiseerd in augustus 2019.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • kunt u het bijtellingspercentage bepalen in het kader van het auto(kosten)forfait
  • kunt u de forfaitaire fiscale bijtelling berekenen over een kalenderjaar
  • kunt u aangeven welke bewijsregels er in de praktijk gelden voor zowel de werknemer als de werkgever
  • kunt u de regels omtrent privégebruik auto’s juist toepassen op situaties waarbij sprake is van meerdere auto’s
  • kunt u drie uitzonderingen benoemen die gelden voor bestelauto’s en deze uitzonderingen juist uitleggen aan de hand van enkele vereisten
  • kunt u aangeven hoe het zit met de overgangsregelingen bij auto’s met een DET van voor 2017
  • kunt u de benoemen wat de effecten zijn van het klimaatakkoord op de beleidsvoornemens rondom het privégebruik auto

Auteur

  • drs. P.W.H. Hoogstraten

    Peter Hoogstraten heeft na zijn studie fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam gewerkt als belastingadviseur voor een brede doelgroep. Daarna is hij overgestapt naar de Belastingdienst, waar hij in de nationale en internationale loonheffingenpraktijk werkzaam is geweest. Hij is daar nu landelijk vaktechnisch coördinator loonheffingen. Naast zijn werkzaamheden bij de Belastingdienst is hij verbonden aan de Erasmus School of Law, is hij medewerker van Vakstudie Nieuws en spreekt hij regelmatig op congressen, studiedagen en seminars. In 2015 verscheen van zijn hand het boek ‘Werkkostenregeling’ en in 2017 verscheen mede van zijn hand het boek ‘Wet DBA’. Zijn nevenwerkzaamheden verricht hij op persoonlijke titel.