Cursusinformatie

Focus op Formeel belastingrecht 2019

Informatie: 

In deze cursus bespreken mr. J.N. de Boer en mr. G.M. Boezelman de voor de praktijk meest relevante recente ontwikkelingen in het formeel belastingrecht. Zij gaan in op hoe om te gaan met de medepleegboete, die weliswaar al sinds 2009 bestaat, maar nu steeds vaker wordt uitgedeeld. Ook geven zij tips met betrekking tot de boetes voortkomend uit art. 10a AWR. Zij gaan in op de vraag wat 'op de zaak betrekking hebbende stukken' eigenlijk zijn en hoe inzage in het dossier moet worden verkregen en ingezet. Tot slot gaan zij in op de vordering ex art. 126nd Sv door de FIOD. Hoe verschilt dit bijvoorbeeld van een regulier derdenonderzoek?

Deze cursus is opgenomen in mei 2019.

Preview video: 

31 december 2019
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u benoemen wat dubbele opzet inhoudt
  • kunt u benoemen onder welke voorwaarden een medeplegersboete kan worden opgelegd
  • kunt u benoemen onder welke omstandigheden een boete kan worden uitgedeeld ex art. 10a AWR
  • kunt u beargumenteren hoe u met een boete ex art. 10a AWR om kunt gaan
  • kunt u benoemen wat onder 'op de zaak betrekkende stukken' moet worden verstaan
  • kunt u benoemen op welke wijze u volledige inzage in het dossier kunt verkrijgen
  • kunt u benoemen hoe u digitale stukken kunt inzien
  • kunt u benoemen wat een vordering door de FIOD ex art. 126nd Sv inhoudt
  • kunt u benoemen hoe een vordering door de FIOD ex art. 126nd Sv verschilt van een regulier derdenonderzoek door de Belastingdienst
  • kunt u benoemen hoe u met een vordering door de FIOD ex art. 126nd Sv kunt omgaan
Auteur: 

mr. G.M. Boezelman

Mariëlle Boezelman werkt sinds 2011 bij Hertoghs advocaten. Ze is gespecialiseerd in financiële en fiscale fraudezaken.

Mariëlle studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht en specialiseerde zich in Strafrecht en Internationaal Publiekrecht. Daarna werkte zij onder andere als paralegal bij een advocatenkantoor in Texas (VS). Zij heeft de specialisatieopleiding Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht afgerond, net als de specialisatieopleiding Fiscale Advocatuur aan de Universiteit Leiden.

“De advocatuur heeft me altijd geïntrigeerd. Niet alleen de juridische aspecten hebben mijn aandacht, dat geldt ook voor de menselijke kant van de zaak. Ik ben me bewust van de impact die een (straf)zaak heeft op een cliënt. Het belang van de cliënt, discretie en volharding staan dan ook voorop. ”

Mariëlle is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Advocaat Belastingkundigen (NVAB). Daarnaast is zij actief lid van de International Association of Young Lawyers (AIJA) en van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA).

Iedere woensdag publiceert Mariëlle met Judith de Boer over actuele ontwikkelingen in de fraude praktijk op vaklunch.nl.

mr. J.N. de Boer

Judith de Boer werkt sinds 2011 bij Hertoghs advocaten. Ze is gespecialiseerd in financiële en fiscale fraudezaken.

Judith heeft Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd, met als specialisatie strafrecht en het Internationale Strafrecht. Tijdens haar studie liep zij onder andere stage bij de Verenigde Naties waar zij werkte bij het Cambodjaanse oorlogstribunaal in Cambodja. Zij heeft de specialisatieopleiding Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht afgerond, net als de specialisatieopleiding Fiscale Advocatuur aan de Universiteit Leiden.

“Judge Mansfield (U.S. Supreme Court) zei: "He that would make his own liberty secure must guard even his enemy from oppression; for if he violates this duty he establishes a precedent that will reach to himself". Dit is een belangrijk basis principe waar ik mij als advocaat voor inzet. Gelijkwaardigheid is een kernwaarde, ook al is geen een zaak gelijk. Iedere zaak of persoon vraagt om een andere aanpak. Luisteren is in dat kader misschien nog wel belangrijker dan pleiten."

Judith is actief lid van International Association of Young Lawyers (AIJA), de NVSA (Nederlandse Vereniging voor strafrechtadvocaten) en de NVAB (Nederlandse Vereniging van Advocaat Belastingkundigen). Verder doet Judith vrijwilligerswerk bij de organisatie Markant.

Iedere woensdag publiceert Judith met Mariëlle Boezelman over actuele ontwikkelingen in de fraude praktijk op vaklunch.nl

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00