Focus op Agrofiscaal 2019

Informatie

In deze cursus bespreken mr. P.L.F. Seegers en mr. A. Verduijn RB de meest opvallende recente agrofiscale ontwikkelingen. Zij gaan daarbij in op de herwaardering van landbouwgrond, bespreken opvallende jurisprudentie en staan uitgebreid stil bij de wijzigingen uit het in november 2018 aangepaste landbouwbesluit.

Deze cursus is opgenomen in maart 2019.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • weet u wat de verwachtingen zijn voor de toekomst van de landbouwvrijstelling;
 • weet u waarom het nuttig kan zijn om landbouwgrond te herwaarderen;
 • weet u hoe in de rechtspraak wordt beoordeeld wanneer er sprake is van een bos;
 • weet u hoe bij een gecombineerd perceel toch gebruik kan worden gemaakt van de bosbouwvrijstelling;
 • weet u wat de aandachtspunten zijn bij een functieverandering van landbouwgrond;
 • weet u wat de aandachtspunten zijn bij een koopsomsplitsing;
 • weet u wat de stand van zaken is van de proefprocedures voor aanhorigheden;
 • weet u wat er is gewijzigd in het eerste en tweede pachtersvoordeel;
 • weet u wat er is gewijzigd in het gebruikersvoordeel;
 • weet u wat er is gewijzigd in de ruimte-voor-ruimte-regeling;
 • weet u wat er veranderd is in de quota;
 • weet u hoe de regeling voor zonneparken zich verhoudt tot de regeling voor windturbines.

Auteur

 • mr. A. Verduijn RB

  André Verduijn is senior belastingadviseur en hoofd Bureau Vaktechniek Fiscaal-Juridisch bij Countus accountants + adviseurs. Als zodanig houdt hij zich dagelijks bezig met de fiscaliteit, in het bijzonder ook voor ondernemers in de agrarische sector. De ondersteuning en verdere ontwikkeling van collega-fiscalisten behoort eveneens tot zijn taak. Hij vertegenwoordigt Countus in de ‘VLB’, de koepel van een viertal middelgrote accountants- en advieskantoren met veel klanten in de land- en tuinbouw. Regelmatig geeft hij cursussen en publiceert hij vaktechnische artikelen, meestal op agro-fiscaal gebied. Daarnaast is hij werkzaam in de adviespraktijk, waarin hij veel familiebedrijven adviseert en bijzondere adviesopdrachten uitvoert voor onder meer overheden en projecten op het gebied van duurzame energie.

 • mr. P.L.F. Seegers

  Pieter Seegers studeerde fiscaal recht aan de universiteit van Tilburg. Van 1992 tot 1998 was hij werkzaam in de fiscale adviespraktijk. Van 1998 tot heden is hij als inspecteur werkzaam bij de Belastingdienst. Hij is voorzitter van het Platform landbouwnormen. Naast zijn dagelijkse werkzaamheden geeft hij  regelmatig cursussen en trainingen. Hij schrijft veel artikelen en een tweewekelijkse column. Ook is hij auteur van diverse fiscale boeken en gespecialiseerd in de fiscaliteit rondom het MKB en de agrarische sector.