Focus op btw 2019

Informatie

In deze Focus op bespreken prof. dr. H.W.M. van Kesteren en B. Willemsen LLM actuele ontwikkelingen op het gebied van de btw. Er zal aandacht zijn voor wetswijzigingen op het gebied van onder andere de KOR en de sportvrijstelling. Verder wordt ingegaan op de problematiek voor ondernemers die samenhangt met de verhoging van het verlaagde tarief en zal er worden gekeken naar gewijzigde regelgeving op het gebied van e-commerce en vouchers. Actualiteit en praktijk zijn ook in deze Focus op een speerpunt, daarom wordt er uitgebreid stilgestaan bij opvallende jurisprudentie.

Deze cursus is opgenomen in februari 2019.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • weet u wanneer er sprake is van een voucher in de zin van de nieuwe voucherregelgeving;
 • kunt u aanduiden welk verlaagd tarief van 6% of 9% precies van toepassing is bij grensgevallen voor ondernemers;
 • weet u welke veranderingen er zijn met betrekking tot de afstandsverkoopregeling;
 • weet u de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van jurisprudentie rondom de btw;
 • kunt u onderscheid maken tussen vouchers voor enkelvoudig gebruik en vouchers voor meervoudig gebruik;
 • weet u welke nieuwe regelgeving er de komende jaren vanuit de EU (eventueel) verwacht kan worden op het gebied van e-commerce.

Auteur

 • prof. dr. H.W.M. van Kesteren

  De heer Van Kesteren is al meer dan 25 jaar werkzaam als btw-specialist. Als partner van Tax & HRS is hij verantwoordelijk voor vaktechniek, kennismanagement en procesvoering. Hij is betrokken bij de ‘zwaardere’ adviestrajecten. Naast deze functie is hij hoogleraar belastingrecht te Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te Den Bosch en rechter-plaatsvervanger te Den Haag. Tevens is hij voorzitter van de sectiecommissie omzetbelastingspecialisten van de NOB en bestuurslid van de Vereniging voor Belastingwetenschap. De heer Van Kesteren spreekt regelmatig op nationale en internationale btw-congressen en is auteur van diverse boeken en publicaties op zijn vakgebied.

 • B. Willemsen LLM

  Barry Willemsen (1989) is bij de Belastingdienst werkzaam als vaktechnisch coördinator omzetbelasting voor het segment Grote Ondernemingen Zuid. Hij is daarnaast sinds 2015 verbonden als docent indirecte belastingen aan Tilburg University en doet een promotieonderzoek naar de fiscale duiding van vermogensbestanddelen binnen de Europese btw. Hij verzorgt tevens annotaties voor het weekblad NLFiscaal. Bij het geven van opleidingen buiten de Belastingdienst treedt hij uitsluitend op persoonlijke titel op.