Overdrachtsbelasting bij aandelentransacties

Informatie

In deze cursus verbreedt mr. dr. Y.E. Gassler MRE MRICS uw kennis over de overdrachtsbelasting met betrekking tot aandelentransacties. Deze op het oog zo eenvoudige belasting verdient in de praktijk toch een nadere uitleg. De overdrachtsbelasting is een heffing waarvan sprake is als er een belastbaar feit is bij de verkrijging van onroerend goed. De docent gaat in op de bijzonderheden van deze heffing door de civielrechtelijke en economische verkrijging uit te leggen. Hij geeft aan waarom het tijdstip van verkrijging van belang is. Ook behandelt hij de fiscale constructies waarmee de overdrachtsbelasting kan worden uitgesteld of zelfs niet meer wordt geheven.

Deze cursus is geactualiseerd in juli 2017.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

  • kunt u de verschillende soorten verkrijgingen benoemen;
  • kunt u adviseren over het juiste moment van verkrijging;
  • kunt u fiscale constructies inzetten om overdrachtsbelasting uit te stellen of niet te laten heffen.

Auteur

  • mr. dr. Y.E. Gassler MRE MRICS

    Dr. Y.E. (Yves) Gassler MRE MRICS is universitair docent aan de afdeling belastingrecht van de Universiteit Leiden. In 2006 promoveerde hij aan deze universiteit op het onderwerp ‘verkrijging van aandelen in de overdrachtsbelasting’. Zijn proefschrift was de aanzet tot diverse wetsaanpassingen. Op het terrein van vastgoed en fiscaliteit treedt hij regelmatig op als gastdocent op aan de UvA, de Erasmus Universiteit, Tilburg University en verzorgt hij cursussen (o.a. bij Register Belastingadviseurs). Ook schrijft hij geregeld artikelen en noten, met name over de overdrachtsbelasting. In de afgelopen 20 jaar is hij bovendien werkzaam geweest als fiscaal adviseur op het gebied van onroerend goed, onder andere bij Arthur Andersen, Deloitte en Allen & Overy.