Cursusinformatie

Waarschuwingsbericht

De cursus loopt op 31 augustus 2019 af.

Focus op Loonheffing 2018

Informatie: 

In Focus op Loonheffingen bespreken mr. drs. J.C.A. van Ruiten en drs. P.W.H. Hoogstraten de belangrijkste recente ontwikkelingen met betrekking tot de loonheffing. In deze aflevering komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • het tweeschijvenstelsel in combinatie met de inkomensafhankelijke heffingskortingen;
  • de overgangsregeling voor de verkorting van de 30%-regeling;
  • de stand van zaken van de Wet DBA;
  • een recente uitspraak van de Hoge Raad over de RVU-heffing;
  • mobiliteit: de auto van de zaak en de fiets van de zaak;
  • buitenlands belastingplichtigen en de heffingskorting;
  • het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans;
  • SV internationaal.

Deze cursus is opgenomen in november 2018.

Preview video: 

31 augustus 2019
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • weet u hoe het tweeschijvenstelsel eruit zal gaan zien;
  • weet u welk effect de inkomensafhankelijke heffingskortingen hebben in combinatie met dit tweeschijvenstelsel;
  • weet u hoe de overgangsmaatregel van de 30%-regeling moet worden toegepast;
  • weet u wat de stand van zaken van de Wet DBA is en waar u op moet letten om niet als kwaadwillende te worden beschouwd;
  • kent u de eisen waar een vertrekregeling aan moet voldoen om niet belast te worden met een RVU-heffing;
  • weet u hoe de bijtellingsregeling voor de auto van de zaak wordt gewijzigd in 2019;
  • weet u hoe vanaf 2020 een fiets van de zaak kan worden toegekend;
  • weet u op welke buitenlandse belastingplichtigen welke heffingskortingen van toepassing zijn;
  • weet u wat er gewijzigd wordt in de sectorale premiedifferentiatie per 2020;
  • weet u wat de mogelijkheden zijn van een A1-verklaring.
Auteur: 

drs. P.W.H. Hoogstraten

Peter Hoogstraten heeft na zijn studie fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam gewerkt als belastingadviseur voor een brede doelgroep. Daarna is hij overgestapt naar de Belastingdienst, waar hij in de nationale en internationale loonheffingenpraktijk werkzaam is geweest. Hij is daar nu landelijk vaktechnisch coördinator loonheffingen. Naast zijn werkzaamheden bij de Belastingdienst is hij verbonden aan de Erasmus School of Law, is hij medewerker van Vakstudie Nieuws en spreekt hij regelmatig op congressen, studiedagen en seminars. In 2015 verscheen van zijn hand het boek ‘Werkkostenregeling’ en in 2017 verscheen mede van zijn hand het boek ‘Wet DBA’. Zijn nevenwerkzaamheden verricht hij op persoonlijke titel.

mr. drs. J.C.A. van Ruiten

Hans van Ruiten (1963), belastingadviseur/partner, is lid van de praktijkgroep Loonheffingen & Arbeidsrecht van Loyens & Loeff N.V. en geeft leiding aan de Rotterdamse fiscalisten binnen deze praktijkgroep. Hij is gespecialiseerd in werknemersparticipatie en andere beloningsvormen, de beloning van bestuurders en commissarissen, pensioen en internationale uitzending van personeel. Daarnaast richt hij zich op bijzondere arbeidsverhoudingen, zoals onder meer die van de dga.

Hans is redacteur van "Fiscale en juridische aspecten van werknemersparticipatie", gepubliceerd door Sdu in 2003. Hij is sedert 2001 als annotator verbonden aan "Vakstudie Nieuws" en vanaf 2007 medewerker van NTFR-B.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00