Focus op Fiscaal Familierecht

Informatie

In deze cursus bespreekt mr. F.H. van der Kamp enkele familievermogensrechtelijke onderwerpen die raakvlakken vertonen met het fiscaal recht. Hierbij zal uitvoerig aandacht worden besteed aan de praktijk. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar actuele jurisprudentie met betrekking tot familievermogensrechtelijke onderwerpen zoals de verrekening van pensioen en lijfrente, kinder- en partneralimentatie, natuurlijke verbintenissen en de eigen woning. Daarnaast zal mr. F.H. van der Kamp u uitgebreid informeren op het gebied van beleid, literatuur, wetgeving en essentiële wijzigingen binnen de huidige wetgeving.

Deze cursus is opgenomen in januari 2018.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • weet u welke gevolgen de verrekening van pensioen en lijfrente heeft voor bijtelling en aftrek op basis van de Wet IB 2001;
  • kunt u aangeven of natuurlijke verbintenissen kunnen leiden tot een aftrek van alimentatie;
  • bent u op de hoogte van enkele belangrijke wijzigingen binnen de Wet IB, AWR en de Awir;
  • weet u welk beleid er bestaat rondom de aanspraak op de oudedagsverplichting;
  • kunt u vraagstukken oplossen die ontstaan rondom de eigen woning, bijvoorbeeld op het gebied van onregelmatige betalingen en het kwalificeren van hypotheekbetalingen. 

Auteur

  • mr. F.H. van der Kamp

    Frits van der Kamp studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Nijmegen en Fiscaal Recht aan de Universiteit Leiden. Sinds 2008 is hij zelfstandig gevestigd als (gecertificeerd) docent en adviseur. Voordien was hij werkzaam bij Nationale Nederlanden en als partner verbonden aan Zantboer en Partners. Als fiscaal jurist heeft ruime ervaring opgedaan met de advisering aan vermogende particulieren en ondernemers. Frits van der Kamp heeft een bijzondere expertise op het terrein van de eigen woning, levensverzekeringen, pensioen en op het terrein van echtscheiding. Naast zijn adviesraktijk publiceert hij in vakbladen en is hij als docent verbonden aan (binnenlandse en buitenlandse) masters financiele Planning en aan het postacademisch onderwijs belastingwetenschappen (PAOB).