Fiscale uitfasering pensioen in eigen beheer

Informatie

1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in werking getreden. De fiscale regels rondom het pensioen in eigen beheer van de DGA werden als te complex ervaren en de werkelijke waarde (commerciële waarde) week ver af van het pensioen, waarin met een veel lagere rekenrente wordt gerekend en wél rekening wordt gehouden met kosten en waardevastheid. Dit leverde allerlei uitvoeringsproblemen op bij bijvoorbeeld scheiding en dividenduitkering. Bovendien vonden velen deze regeling onbegrijpelijk. De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer moet dit systeem vervangen door een stelsel dat eenvoudiger is en waarbij fiscale waarde en marktwaarde aan elkaar gelijk zijn en waarin het gereserveerde bedrag omgezet wordt in een lijfrente.

Deze cursus is geactualiseerd in oktober 2017.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • kunt u de mogelijkheden tot uitfasering van het pensioen in eigen beheer benoemen;
  • kunt u beoordelen wie wanneer instemming moet verlenen;
  • kunt u de regels met betrekking tot de compensatie voor de partner bij afkoop of omzetting van het pensioen in eigen beheer toelichten;
  • kunt u de mogelijke valkuilen van de wet benoemen.

Auteur

  • mr. F.H. van der Kamp

    Frits van der Kamp studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Nijmegen en Fiscaal Recht aan de Universiteit Leiden. Sinds 2008 is hij zelfstandig gevestigd als (gecertificeerd) docent en adviseur. Voordien was hij werkzaam bij Nationale Nederlanden en als partner verbonden aan Zantboer en Partners. Als fiscaal jurist heeft ruime ervaring opgedaan met de advisering aan vermogende particulieren en ondernemers. Frits van der Kamp heeft een bijzondere expertise op het terrein van de eigen woning, levensverzekeringen, pensioen en op het terrein van echtscheiding. Naast zijn adviesraktijk publiceert hij in vakbladen en is hij als docent verbonden aan (binnenlandse en buitenlandse) masters financiele Planning en aan het postacademisch onderwijs belastingwetenschappen (PAOB).