Fiscale bestuurlijke boete

Informatie

De boete in het belastingrecht is niet meer weg te denken. Niet alleen de belastingplichtige, maar ook zijn adviseur of accountant kan hiermee te maken krijgen. De fiscale bestuurlijke boete is vastgelegd in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk VIIIA van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen. Daarnaast is beleid ontwikkeld dat is vastgelegd in het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst.

In deze cursus lichten mr. M.H.W.N. Lammers en mr. V.S. Huygen van Dyck-Jagersma aan de hand van de wet- en regelgeving en de relevante jurisprudentie de fiscale bestuurlijke boete en andere centrale begrippen toe en werken deze nader uit. Wat zijn bijvoorbeeld de verweren van de verzuimboete en strafverzwarende omstandigheden? Wat zijn de omstandigheden waarin een vergrijpboete wordt opgelegd en welke rol speelt een adviseur daarbij? De docenten behandelen verder de procedurele aspecten van een inspecteur voor het opleggen van een boete en nuanceren welke rechtsmiddelen kunnen worden aangewend tegen een opgelegde boete.

Deze cursus is geactualiseerd in april 2017.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • kunt u benoemen dat verschillende boetecategorieën bestaan en duidelijk maken waarom dit onderscheid van belang is;
 • kunt u de kenmerken van een verzuimboete benoemen en aangeven aan wie en waarom een verzuimboete kan worden opgelegd;
 • heeft u inzicht verworven in mogelijke verweren die tegen de opgelegde verzuimboete naar voren kunnen worden gebracht; 
 • bent u in staat literatuur en juridische bronnen op het gebied van de fiscale bestuurlijke boete te analyseren en te interpreteren en daarover kritische vragen te stellen;
 • kunt u benoemen onder welke omstandigheden een vergrijpboete kan worden opgelegd;
 • kunt u de formele vereisten die verbonden zijn aan het opleggen van een vergrijpboete benoemen;
 • kunt u onderscheid maken tussen plegers en medeplegers enerzijds en andere deelnemingsvormen anderzijds.

Auteur

 • mr. M.H.W.N. Lammers

  Mr. M.H.W.N. (Marloes) Lammers (1979) studeerde fiscale economie en daarna fiscaal recht. Na haar afstuderen aan de Universiteit van Tilburg was zij werkzaam bij de belastingkamer van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch en het team belastingrecht van de rechtbank Breda. Sinds 2006 heeft zij binnen de niche van de fiscale advocatuur haar naam gevestigd. Als gerenommeerd advocaat-belastingkundige publiceert zij regelmatig in vooraanstaande vaktijdschriften, veelal over het formeel belastingrecht. 

 • mr. V.S. Huygen van Dyck-Jagersma

  Mr. V.S. (Vanessa) Huygen van Dyck-Jagersma (1980) studeerde fiscaal recht en strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds haar beëdiging als advocaat-belastingkundige in 2005 heeft zij binnen het vakgebied een gedegen reputatie opgebouwd. Vanessa kent het fiscale recht grondig, maakt altijd een goed onderbouwde inschatting van kansen en risico’s en staat bekend als hard maar fair. Haar goede naam vertaalt zich mede in bestuurs- en commissielidmaatschappen binnen de brancheorganisaties van het vakgebied.