Fiscale aspecten van het huwelijksvermogensrecht 2018

Informatie

Per 1 januari 2018 wordt het huwelijksvermogensrecht aangepast. Dit heeft gevolgen voor zowel de civiele als fiscale aspecten van de wettelijke gemeenschap van goederen. In deze cursus blikt mr. F. van der Kamp terug op het oude huwelijksgoederenregime en trekt de vergelijking met het nieuwe huwelijksgoederenregime. Hij geeft hierbij praktische adviezen over o.a. de eigen woning, de bv, de vof, de eenmanszaak en de TBS-regeling. Ook waarschuwt hij voor de bijzondere vergoeding die ondernemers mogelijk aan het eind van hun huwelijk schuldig gaan zijn.

Deze cursus is geactualiseerd in november 2017.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

  • kunt u de verschillen benoemen tussen de algehele gemeenschap van goederen tot 2018 en de beperktere gemeenschap van goederen die geldt per 1 januari 2018;
  • kunt u benoemen welke onderdelen er buiten deze beperktere gemeenschap van goederen blijven;
  • kunt u benoemen wat de fiscale gevolgen van het nieuwe huwelijksvermogensrecht zijn voor de eigen woning, de bv, de eenmanszaak of vof en de TBS-regeling;
  • kunt u adviezen geven ten aanzien van de keuze voor huwen ofwel onder huwelijkse voorwaarden ofwel in gemeenschap van goederen.

Auteur

  • mr. F.H. van der Kamp

    Frits van der Kamp studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Nijmegen en Fiscaal Recht aan de Universiteit Leiden. Sinds 2008 is hij zelfstandig gevestigd als (gecertificeerd) docent en adviseur. Voordien was hij werkzaam bij Nationale Nederlanden en als partner verbonden aan Zantboer en Partners. Als fiscaal jurist heeft ruime ervaring opgedaan met de advisering aan vermogende particulieren en ondernemers. Frits van der Kamp heeft een bijzondere expertise op het terrein van de eigen woning, levensverzekeringen, pensioen en op het terrein van echtscheiding. Naast zijn adviesraktijk publiceert hij in vakbladen en is hij als docent verbonden aan (binnenlandse en buitenlandse) masters financiele Planning en aan het postacademisch onderwijs belastingwetenschappen (PAOB).