Cursusinformatie

Fiscaal Journaal oktober 2018

Informatie: 

Het Fiscaal Journaal brengt u elke maand op de hoogte van de belangrijkste fiscale ontwikkelingen. Sylvester Schenk loodst u door alle belangrijke nieuwtjes in de fiscale wetgeving, fiscaal beleid en fiscale jurisprudentie. In deze editie is zijn gast Wil Vennix. Samen bespreken zij de ontwikkelingen op het gebied van de volgende onderwerpen:

 • heroverweging belastingmaatregelen;
 • bedrijfsopvolgingsregeling;
 • tegenbewijsregeling bijtelling auto van de zaak;
 • belasting op uitkering nabestaanden MH17-slachtoffer;
 • fiscale eenheid.

Daarnaast wordt er in het terugkerende item Box 11 ingezoomd op fiscaal vermaak en is er een korte special over de bestuurlijke boete, waarin Wil oproept disproportionele boetes niet zomaar te accepteren.

Deze cursus is opgenomen in oktober 2018.

Preview video: 

31 december 2019
Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus:

 • weet u welke heroverwegingen nu al gemaakt worden bij de belastingmaatregelen uit het Belastingplan 2019;
 • weet u wat de aandachtspunten zijn bij de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, in het bijzonder ten aanzien van het voortzettingsvereiste;
 • weet u naar welke criteria gekeken kan worden bij het schrijven van zakelijke kilometers in het kader van de tegenbewijsregeling bijtelling privégebruik auto;
 • weet u waarom de uitkering aan nabestaanden van de MH17 belast wordt;
 • weet u hoe de stand van zaken is ten aanzien van de te verwachten wijzigingen in het regime van de fiscale eenheid;
 • kunt u beoordelen in hoeverre de bestuurlijke boete passend en geboden is en weet u hoe u kunt optreden tegen een uitgedeelde boete.
Auteur: 

mr. S.F.J.J. Schenk RB

Sylvester Schenk is sinds 1987 werkzaam in de fiscale praktijk en was van 1999-2017 verbonden aan Flynth adviseurs en accountants, in de laatste periode als directeur Wetenschappelijk bureau en daarvoor als directeur Fiscale Zaken. In de periode 2006-2014 heeft hij de voorzittersrol binnen het Register Belastingadviseurs vervuld. Hij is hoofdredacteur van het RB-vakblad Het Register alsmede van het Fiscaal Praktijkblad en het Land- en Tuinbouwbulletin. Met ingang van mei 2017 is Sylvester directeur fiscale zaken van het Register Belastingadviseurs

mr. W.J.M. Vennix RB

Mr. W.J.M. (Wil) Vennix RB is partner bij De Beer Accountants & Belastingadviseurs te Tilburg en adviseert een breed pakket aan mkb-ondernemers. In 2006 is hij bestuurslid geworden van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs, later gefuseerd tot het Register Belastingadviseurs. Van 2014 tot 2018 is hij voorzitter van het RB geweest en bij zijn afscheid is hij benoemd tot erelid van de vereniging. Verder is Wil redactielid van het Weekblad Fiscaal Recht, Het Register en het PE-Tijdschrift voor de Bedrijfsopvolging.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00