Goed koopmansgebruik

Informatie

De wet zegt over goed koopmansgebruik alleen maar dat het jaarwinstbepaling is. Maar hoe moet u dat dan doen? Daarover wordt geen duidelijkheid gegeven en verschillen de meningen nogal. In deze cursus schetst prof. dr. mr. G.W.J.M. Kampschöer RA op onderzoekende wijze het theoretisch kader van de fiscale winstbepaling en de bijbehorende beginselen. Vervolgens vertaalt hij dat theoretisch kader naar de praktijk door met behulp van casuïstiek in te gaan op de verschillende bedrijfsmiddelen. Tot slot gaat hij kort in op verschillen in terminologie. Daarmee krijgt u de tools in handen om zelfstandig vraagstukken te kunnen beantwoorden en tot de juiste winstbepaling te komen.

Deze cursus is geactualiseerd in maart 2019.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • kunt u benoemen wat het begrip goed koopmansgebruik inhoudt;
 • kunt u benoemen welke beginselen hierbij gebruikt worden en kunt u uw keuze beargumenteren welke indeling van beginselen het beste bij uw wijze van winstbepaling past;
 • kunt u een systematische aanpak inzetten om tot de juiste winstbepaling te komen;
 • kunt u benoemen hoe u een bedrijfsmiddel moet onderzoeken;
 • kunt u het onderscheid benoemen tussen de verschillende vermogensbestanddelen en deze op de juiste manier indelen;
 • kunt u de aandachtspunten van de verschillende vermogensbestanddelen benoemen;
 • kunt u zich een beeld vormen van de inhoud van veelgebruikte terminologie binnen goed koopmansgebruik.

Auteur

 • prof. dr. mr. G.W.J.M. Kampschöer RA

  Werkzaamheden (huidige en voormalige)

  • Gewoon hoogleraar Fiscale Economie en opleidingsdirecteur Fiscale Economie aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam;
  • Gewoon hoogleraar Belastingrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen;
  • Wetenschappelijk adviseur Fiscale Vaktechniek bij het Wetenschappelijk Bureau van PricewaterhouseCooper;
  • Raadsheer (plaatsvervanger) Belastingkamer Gerechthof Arnhem;
  • Voorzitter van het ‘Institute for Research & Education on Tax Accounting & Auditing’, die de (academische) opleiding verzorgt voor Rijksaccountants;
  • Voormalig hoofdinspecteur én rijksaccountant vennootschapsbelasting bij de Belastingdienst en afdelingshoofd op het Ministerie van Financiën.

  Publiceert regelmatig in fiscaal economische vakbladen zoals Weekblad voor Fiscaal Recht en Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie. Daarnaast rechtstreeks betrokken bij het tot stand komen van een aantal (fiscale) wetsontwerpen en auteur van enkele boeken op het vakgebied.