Doorschuiving IB-onderneming bij overlijden

Informatie

In deze cursus neemt docent mr. M.M. Cordua op praktische wijze met u door wat de mogelijkheden zijn wanneer een IB-ondernemer overlijdt. Wat zijn de fiscale gevolgen van dat overlijden? Gaat u afrekenen of doorschuiven? Welke overwegingen spelen daarbij een rol? Het Besluit Inkomstenbelasting van 14 mei 2018 dient bij de behandeling van deze casus als leidraad. De docent neemt ook een aantal bijzondere situaties uit dit besluit met u door.

Deze cursus is geactualiseerd in juli 2019.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

  • kunt u aangeven wat de consequenties zijn van het Besluit Inkomstenbelasting van 14 mei 2018
  • kunt u aangeven wat de fiscale gevolgen zijn van het overlijden van een IB-ondernemer
  • kunt u aangeven welke bijzonderheden een rol spelen bij de doorschuiftechniek
  • kunt u aangeven welke bijzondere situaties in het Besluit Inkomstenbelasting van 14 mei 2018 aan bod komen
  • kunt u een juiste afweging te maken in de keuze tussen geruisloos doorschuiven en afrekenen in het geval van overlijden van de IB-ondernemer
  • kunt u aangeven welke elementen een rol spelen bij die afweging

Auteur

  • mr. M.M. Cordua

    Na afronding van de opleiding fiscaal recht aan de toenmalige Katholieke Universiteit van Brabant te Tilburg, is Marian haar carriére begonnen bij een van de Big Four kantoren. Sindsdien is zij werkzaam geweest in de brede MKB-fiscale adviespraktijk en heeft zij diverse fiscaaltechnische en vaardigheidstrainingen gevolgd (Tax Business School en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs). Van medio 2003 tot medio februari 2008 was zij - als senior manager fiscaal advies - werkzaam bij een accountantskantoor in Tilburg, waar zij zich naast allround fiscale werkzaamheden, in het bijzonder bezighield met MKB-vastgoed en bedrijfsopvolgingen, en heeft zij specialistische kennis in de bouwsector (MKB) ontwikkeld. In 2008 is zij toegetreden tot de maatschap Marree & Van Uunen Belastingadviseurs. Naast fiscaaljuridische advieswerkzaamheden ten behoeve van accountants– en administratiekantoren (met name) en intermediairs, verzorgt zij diverse fiscale trainingen voor brancheorganisaties (NovAA, NOAB, SCIRE etc.) en publiceert zij incidenteel in bladen als De Hypotheekadviseur en Activa Magazine. In 2012 behaalde zij het civiel effect aan de Universiteit van Tilburg.