Actualiteiten koop onroerende zaken 2021

Informatie

Tijdens deze cursus wordt u in korte tijd bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van de koop van onroerende zaken (woningen en bedrijfspanden). De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde: non-conformiteit, de aansprakelijkheid van de makelaar, vernietiging van de overeenkomst, de schriftelijkheidseis en de bedenktijd.

Na het volgen van deze cursus bent u weer goed op de hoogte van de belangrijkste actualiteiten met betrekking tot de koop van onroerende zaken.

Deze cursus is ontwikkeld in september 2021.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving met betrekking tot de koop van onroerende zaken
  • kunt u deze inzichten toepassen in uw dagelijkse praktijk

Auteur

  • mr. dr. J.J. Dammingh

    Jaap Dammingh is hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over de rechtspositie van de makelaar in onroerende zaken. Hij heeft in de loop der jaren veel artikelen en annotaties geschreven over met name de koop en verkoop van woningen en bedrijfspanden, het huurrecht en het contractenrecht in het algemeen. 

    Aan de universiteit doceert Dammingh contractenrecht, huurrecht en burgerlijk procesrecht. Hij verzorgt zeer geregeld cursussen over de koop van onroerende zaken, huurrecht en contractenrecht voor advocaten en notarissen (ook ‘inhouse’). Tevens treedt hij als docent op voor de Beroepsopleiding Advocatuur.

    Dammingh is in het verleden als advocaat werkzaam geweest (alles bij elkaar omstreeks 6 jaar). Thans is hij als adviseur verbonden aan het advocatenkantoor 2BW Advocaten te Nijmegen. Ook is hij secretaris van de Raad van Beroep van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) en lid en secretaris van de Raad van Tucht van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV). Daarnaast is hij geregeld (als secretaris) betrokken bij arbitrageprocedures via het Nederlands Arbitrage Instituut.